Autor: Vitalie RUSU, Serghei GAVAJUC

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Supliment nr. 1/2022

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Sarcina de bază a tacticii criminalistice constă în organizarea cât mai eficientă a activității criminalistice în raport cu scopul acțiunilor de urmărire penală, cu activitatea specială de investigații, cu întregul proces de proces de investigare a infracțiunilor în baza materializării unui sistem rațional de interacțiuni și relații între participanții la proces. Prin structura tacticii avem în vedere asemenea elemente care înglobează un întreg complex de acțiuni ulterioare – începând cu aprecierea situației existente, până la atingerea obiectivului urmărit. Aprecierea situației, interpretarea fenomenelor și [vezi tot]