Autor: Mari Claudia IVAN

Publicat în: Analele Universitatii din Bucuresti – Seria Drept, 2016

Revistă diponibilă: aici.

Rezumat: În studiu se analizează câteva dintre elementele caracteristice ale infracțiunii continuate, care evidențiază trăsăturile ei, și anume: obiectul juridic și cel material, situația premisă, urmarea imediată, legătura de cauzalitate și latura subiectivă, precum și condițiile lor suplimentare. Toate acestea, alături de condițiile de bază ale infracțiunii continuate, sunt necesare conturării unei activități ilicite ca formă continuată a unității de infracțiune.

Cuvinte-cheie: infracțiune; infracțiune continuată; obiectul infracțiunii; situație premisă; latura subiectivă; condiții. …

[vezi tot]