Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Cuvinte-cheie "noul Cod penal"

Câteva considerații de doctrină și practică judiciară privind răspunderea penală a persoanei juridice în lumina noului Cod penal

Autor: Ruxandra RÃDUCANU

Publicat în: Revista de Științe Juridice Nr. 1/2014

Disponibil online: aici.

Some considerations of doctrine and judicial practice concerning the criminal liability of legal person in the light of New Criminal Code

Abstract: The criminal liability of the legal person is a relatively new institution in the Romanian
criminal law. There is no rich jurisprudence in this respect, due to the fact that only in
2006, by the amendment of the Criminal Code, was it possible that legal persons might
become criminally liable and be punished for committing offences. The criminal liability of the legal person does not exclude the [vezi tot]

Vizualizări 71

Consideraţii privind efectele deciziilor Curţii Constituţionale, din perspectiva soluţiilor pronunţate după intrarea în vigoare a noului Cod penal şi a Codului de procedură penală

Autor: Monica BUZEA

Publicat în: Revista de Științe Juridice Supliment 2015

Disponibil online: aici.

Considerations on the effects of Constitutional Court decisions in terms of solutions passed after the entry into force of the new Criminal Code and Criminal Procedure Code

Abstract: Changes to criminal law and criminal procedure and referral led Romanian Constitutional Court, the unconstitutionality, to perform testing. Establish consequences tying effect of Constitutional Court decisions generally applicable for the future is inseparable from the distinction between decisions admission and rejection of the simple and intermediate consequence initial suspension within 45 days and in particular the obligation of Parliament or the [vezi tot]

Vizualizări 66

O problemă, două soluții: Posibilitatea aplicării unei măsuri educative privative de libertate minorului care a fost condamnat la pedeapsa închisorii sub imperiul Codului penal anterior

Autor:  Nicodim Teodor, Roșca Sergiu Valer

Publicat în: Revista Themis nr. 1-2/2017

Disponibil online: aici.

Cuvinte-cheie: Codul penal vechi; minori; măsuri educative privative de libertate; pedeapsa închisorii; principiul legalității incriminării; noul Cod penal.…

[vezi tot]
Vizualizări 119

Infracţiunea de nerespectare a măsurilor privind încredinţarea minorului în reglementarea Noului Cod penal

Autor: MOLOMAN Bogdan Dumitru
Publicat în: Pandectele Romane nr. 11/2014
Disponibil onlineaici.
Rezumat: Existenţa unor situaţii conflictuale între părinţi sau între părinţi şi persoanele cărora le revine exercitarea autorităţii părinteşti sau la domiciliul cărora copilul minor are stabilită locuinţa – potrivit dispoziţiilor Noului Cod civil – a condus la apariţia unei infracţiuni cu o mare importanţă pentru minori, întrucât aceştia sunt retraşi din mediul familial şi social producându-le, uneori, prejudicii ireparabile.

În prezentul articol, autorul analizează infracţiunea de nerespectare a măsurilor privind încredinţarea minorului din perspectiva Noului Cod penal, plecând de la o prezentare succintă a acestei [vezi tot]

Vizualizări 218

Infracţiunea de act sexual cu un minor în reglementarea Noului Cod penal român

Autor: MOLOMAN Bogdan Dumitru
Publicat în: Pandectele Romane nr. 4/2015
Disponibil onlineaici.
Rezumat: Adoptarea şi intrarea în vigoare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, presupune modificarea şi completarea unor texte de incriminare, în special a conţinutului constitutiv al unor infracţiuni. Printre modificările survenite, se înscriu şi cele care privesc infracţiunea de act sexual cu un minor.

După un scurt periplu prin vechile legiuiri române – începând cu dreptul feudal şi până la intrarea în vigoare a Noului Codul penal -, vom continua analiza infracţiunii de act sexual cu un minor aşa cum apare ea reglementată în Noul Cod penal, evidenţiind totodată noutăţile aduse de [vezi tot]

Vizualizări 696

Vătămarea corporală din culpă. Raportul dintre vechiul și noul Cod penal. Dezincriminare parțială

Autor: Valerian Cioclei

Publicat în: 2015, JURIDICE.ro

Disponibil onlineaici.

[vezi tot]
Vizualizări 136

Brief Analysis of the Fine Penalty Settlement in the New Romanian Penal Code

Autor: Daniel NIȚU

Publicat în: Journal Of Eastern European Criminal Law no. 1/2015

Revistă disponibilăaici.

Abstract: In this study, the author briefly sets out the manner in which the new Romanian Penal Code, in force since 1 February 2014, regulates the institution of the principal penalty of fine. In a constant comparison to the corresponding provisions of the previously Criminal Code it is shown the specific of the fine under the new legislation, which now consists of dayfine institution after the model of some evolved systems of comparative criminal law. By analyzing how the fine will be determined, the author concludes that the [vezi tot]

Vizualizări 85

Evolution of the Regulation of Corruption Offenses

Autor: Adrian FANU­-MOCA

Publicat în: Journal Of Eastern European Criminal Law no. 1/2014

Revistă disponibilă:  aici.

Abstract: Criminal conduct in the sphere of civil service has experienced serious mutations post1990, particularly through the particularization of criminal liability in the area of combating corruption as a social phenomenon, the fight against corruption and, especially, the fight against the corruption of the public power’s agents becoming a priority for Romania, being, at the same time, considered as a priority at European Union level as well. In this regard, under the aegis of the Council of Europe, on January 27th 1999, in Strasbourg, was adopted [vezi tot]

Vizualizări 65

Infracţiunea de nerespectare a măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă în reglementarea noului Cod penal

Autor: Ştefan BOBOC

Publicat în: Revista Română de Dreptul Muncii nr. 3/2015

Revistă diponibilăaici.

Rezumat: Noul Cod penal prevede la art. 350 infracţiunea de nerespectare a măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă. Infracţiune „cu vechime” în legislaţia internă, fiind incriminată pentru prima dată în Legea nr. 5/1965 cu privire la protecţia muncii, fapta de nerespectare a măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă este prevăzută pentru prima dată de Codul penal. Preluarea infracţiunii în noul Cod penal reprezintă o dovadă în plus a importanţei crescânde pe care legiuitorul o acordă domeniului securităţii şi sănătăţii în muncă.

Cuvinte-cheie: infracţiune; nerespectarea măsurilor legale de sănătate şi securitate în muncă; [vezi tot]

Vizualizări 155

Răspunderea penală în dreptul muncii în contextul intrării în vigoare a noului Cod penal

Autor: Ştefan BOBOC

Publicat în: Revista Română de Dreptul Muncii nr. 4/2014

Revistă diponibilăaici.

Rezumat: Recenta intrare în vigoare a pachetului de legi care reformează sistemul penal din România aduce o serie de modificări importante instituţiei răspunderii penale în dreptul muncii. Astfel, legiuitorul realizează o concentrare infracţiunilor ce formează răspunderea penală în dreptul muncii într-un număr mai redus de acte normative, prin abrogarea unor infracţiuni. De asemenea, o parte dintre aceste fapte sunt preluate în noul Cod penal. Totodată, se aduc modificări majorităţii infracţiunilor, fie sub aspectul conţinutului lor, fie sub aspectul sancţiunii prevăzute de lege.

Cuvinte-cheie: infracţiune; răspundere penală; Codul muncii; noul Cod penal.

Abstract: The [vezi tot]

Vizualizări 88