Autori: George-Alexandru Lazăr, Roxana Stanciu, Andra-Roxana Trandafir, Nicolae-Horia Țiț

Anul apariției: 2021

Ediția: 1

Disponibil: aici

Descriere: Interesul analizării popririi dintr-o triplă perspectiva – civilă, fiscală și penală – provine din preocupările constante ale autorilor în materia executării silite și a măsurilor asigurătorii, experiență acumulată de aceștia fiind valorificată într-o lucrare de sinteză care tratează materia popririi într-o modalitate care urmărește să clarifice numeroasele probleme pe care practică le-a evidențiat. 

Confruntați cu un domeniu extrem de vast, autorii au încercat să examineze cât mai aproape de preocupările practicienilor dificultățile de interpretare identificate în legătură cu poprirea, păstrând, în același timp, [vezi tot]