Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Cuvinte-cheie "minoritatea"

The Preventive Patronage and the Criminal Procedure against Juveniles in Hungary

Autori: Herke CSONGOR, Herke­Fábos Barbara KATALIN

Publicat în: Journal Of Eastern European Criminal Law no. 2/2016

Revistă disponibilăaici.

Abstract: The main rules of the procedure against juvenile offenders (subjects, evidence, circle of coercive measures, some particular rules of the procedure, special sanctions to be imposed against a juvenile). The proceeding of the preventive patronage. The placement of preventive patronage within the system of child protection.

Keywords: criminal procedures; preventive patronage; child protection. …

[vezi tot]
Vizualizări 101

The System of Criminal Sanctions for Juvenile Offenders in the New Criminal Law of the Republic of Serbia from 2005

Autor: Dragan JOVAŠEVIĆ

Publicat în: Journal Of Eastern European Criminal Law no. 2/2016

Revistă disponibilăaici.

Abstract: At the beginning of 2006, new system of juvenile criminal law (substantial, procedural and executive) entered into force in the Republic of Serbia. In that way, by completing the reform of its criminal laAt the beginning of 2006, new system of juvenile criminal law (substantial, procedural and executive) entered into force in the Republic of Serbia. In that way, by completing the reform of its criminal law, the Republic of Serbia followed the tendencies of contemporary criminal policies of other developed European countries (such as France, Germany, [vezi tot]

Vizualizări 103

Considerații referitoare la pragul de vârstă în răspunderea penală a minorilor

Autor: Ovidiu Predescu

Publicat în: Revista Universul Juridic nr.9/2018

Disponibil onlineaici.

Abstract: The author analyzes the values and objectives of the EU in the context of threats from some
populist and nationalist political parties. It also reveals the consequences of an eventual union
dissolutions and make also some proposals to strengthen the European Union, including the
perspective of Romania as a member of the union.

Keywords: : European Union; EU values; EU objectives; populism; nationalism…

[vezi tot]
Vizualizări 108

Considerații teoretice și practice privind regimul sancționator al minorilor în noul Cod penal

Autori: Georgina SITIAVU, Cătălin JIGĂU 

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 6/2015

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Articolul apreciază că dispozițiile art. 129 C.pen. reprezintă dreptul comun în materia tratamentului sancționator al pluralității de infracțiuni, iar art. 124 alin. (3) C.pen. și art. 125 alin. (3) C.pen. reprezintă dreptul special al sancționării pluralității de infracțiuni comise de către un minor, în noul Cod penal fiind prevăzut un sistem special de sancționare al infractorilor minori, sistem inovativ în legislația penală română prin aceea că minorilor le pot fi aplicate doar măsuri educative, acestea din urmă fiind adaptate nevoilor speciale ale acestora.  

Cuvinte-cheie: noul Cod penal; minori; [vezi tot]

Vizualizări 123

CARTE: Sancțiunile aplicabile infractorilor minori

Autori: Andrei-Lucian PUȘCAȘU

Editura: Universul Juridic

Anul apariției: 2019

Ediția: 1

Disponibil: aici

Descriere: Prezenta lucrare este structurată în 6 capitole care sunt la rândul lor împărțite în secțiuni și alte subdiviziuni. Lucrarea debutează cu examinarea evoluției normelor de drept penal și drept procesual penal aplicabile delincvenților juvenili, deoarece am apreciat că analiza perspectivei istorice devine indispensabilă în măsura în care se dorește o mai buna înțelegere a măsurilor educative. În paginile dedicate studiului măsurilor educative neprivative de libertate, am constatat ca acestea au un caracter de noutate în legislația penala romana, reușind sa devina veritabile măsuri comunitare în accepțiunea dispozițiilor europene. Prin reglementarea măsurilor educative [vezi tot]

Vizualizări 166

Analiza cadrului normativ al procedurii în cauzele cu infractori minori, în contextul modificării intervenite prin Legea nr. 284/2020, pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală

Autor: Cătălin-Constantin TURCU

Publicat în: 2021, JURIDICE.ro

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Dezvoltarea insuficientă a particularităților psiho-fizice, poziția de vădită vulnerabilitate a minorilor în cadrul procedurilor penale desfășurate împotriva acestora, precum și impactul emoțional pe care o procedură judiciară o are asupra oricărei persoane, cu precădere asupra delicvenților juvenili, au constituit premisele instituirii unei proceduri speciale, care să asigure standarde ridicate de protecție acestei categorii de infractori, prin instituirea unor mecanisme speciale de angajare a răspunderii penale, care să urmărească reeducarea și integrarea minorilor în societate, cu garantarea respectării drepturilor acestora. Prezentul articol abordează problematica modificărilor legislative apărute în cadrul procedurii speciale în cauzele cu [vezi tot]

Vizualizări 170

Minoritatea în codurile penale (1864-2021). Scurt istoric al vocabularului juridic: de la coconi la minori, de la pricepere la discernământ, de la greşeală la infracţiune şi de la certarea cu măsură la măsurile educative

Autor: Lavinia Valeria LEFTERACHE

Publicat în: Caiete de drept penal nr. 2/2021

Revistă disponibilă aici

Rezumat: Modul în care vocabularul juridic a susţinut claritatea normelor juridice şi menţinerea elementelor de tradiţie a răspunderii penale a minorilor (vârsta răspunderii penale, sancţiuni diferite în cuantum şi natură în cazul minorului care răspunde penal faţă de subiectul major) au asigurat asimilarea mai uşoară a elementelor de noutate la intrarea în vigoare a fiecărui Cod penal. În acelaşi timp, răspunsul dat de legiuitor, începând cu 1864, mai mult sau mai puţin explicit, întrebărilor legate de justul echilibru dintre interesul superior al copilului şi interesul societăţii în [vezi tot]

Vizualizări 198

Execution of custodial and non-custodial educational measures in light of laws 253/2013 and 254/2013

Autor: ELENA-AURORA DOGARU

Publicat în: Challenges of the knowledge society (CKS) 2021

Articol disponibil onlineaici.

Abstract: With the new education policy for juveniles committing criminal offenses, it is necessary to analyze the rules for implementing non-custodial and custodial measures, as well as changes in their replacement or extension. Analysis of transient situations. The regime of execution of the educational custodial and non-custodial measure in the case of a minor at the date of committing the criminal act, of age at the date of committing the crime

Keywords: principles, purpose, execution regime, educational centers, detention centers, probation services

[vezi tot]
Vizualizări 121

Considerations on young prisoners – between social reintegration and recidivism

Autor: CRISTINA DUMITRAN

Publicat în: Challenges of the knowledge society (CKS) 2021

Articol disponibil onlineaici.

Abstract: The article presents some consideration on the efficiency of the social reintegration policies of young detainees, as part of the multidimensional evaluation process. Even though there have been elaborated policies for reducing the causes which generate criminality and relapse, their efficiency has not been evaluated until now, the only mean through which this has been done being the statistical one. Contrary to the expectancies, statistically, the relapse rate of Romania is constant in recent years. In the analysis, recidivists and non-recidivists” convicts [vezi tot]

Vizualizări 117