Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Cuvinte-cheie "Ministerul Public"

Independența procurorilor și statul de drept

Autor(i): Augustin LAZĂR, Ovidiu PREDESCU

Publicat în: Revista Pro Lege, nr. 1/2018

Revistă disponibilăaici.

Cuvinte-cheie: autoritatea judecătorească; independența procurorilor; Ministerul Public; separarea și echilibrul puterilor; regula legii.

Abstract: There is a clear link between the rule of law and the independence of prosecutors.

In order to carry out their activity in accordance with the principles of legality and impartiality, prosecutors must be truly independent, their independence being part of the independence of the judiciary.

The rule of law is based on the principle of the supremacy of law, but it also presupposes the idea of moral, ethical, political and juridical responsibility.

Keywords: judicial authority; independence of prosecutors; Public [vezi tot]

Vizualizări 92

Este admisibilă exercitarea căilor de atac împotriva soluțiilor Ministerului Public de respingere a sesizărilor penale formulate de către Curtea de Conturi a României?

Autor: Verginia VEDINAȘ, Mihaela DUȚĂ

Publicat în: Revista de Drept Public nr. 2/2016

Revistă diponibilăaici.…

[vezi tot]
Vizualizări 79

Aplicabilitatea principiului indivizibilităţii Ministerului Public. Analiză cauză

Autor: Ioana Păcurariu

Publicat în: Revista Universul Juridic nr.10/2017

Disponibil onlineaici

Abstract: This paper sets out the principles governing DPP and aims to answer the question whether the
principle of indivisibility (unity) of the Public Ministry is outdated, given that in a case arrived
before the Court Sibiu, at the stage of preliminary chamber, there was held the problem whether it is
admisible or not for a prosecutor to make acts of disposition regarding the indictment of another
prosecutor and if the first prosecutor of the Prosecutor´s Office doesn´t have to confirm the
maintenence of the arraignment.

Keywords: Public Ministry, the case prosecutor, the [vezi tot]

Vizualizări 74

Desemnarea Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație şi Justiție ca membru de drept în Consiliul Suprem de Apărare a Țării

Autor: Codruț OLARU

Publicat în: Revista Universul Juridic nr. 3/2016

Disponibil onlineaici.

Titlul lucrării în engleză: Appointment of the General Prosecutor of the Prosecutor’s Office attached to the High Court of Cassation and Justice as an ex-officio member in the Supreme Council of National Defense

Abstract: In this study, the author examines the legality, the opportunity or the need of the General Prosecutor of the Prosecutor’s Office attached to the High Court of Cassation and Justice to participate as an ex-officio member in the Supreme Council of National Defense, which lately represents an issue of actual public interest which generated wide discussions, with arguments [vezi tot]

Vizualizări 79

Este admisibilă exercitarea căilor de atac împotriva soluțiilor Ministerului Public de respingere a sesizărilor penale formulate de Curtea de Conturi a României?

Autor: Verginia VEDINAȘ, Mihaela DUȚĂ

Publicat în: Revista Universul Juridic nr. 4/2016

Disponibil onlineaici.

Titlul lucrării în engleză: Is judicial redress admissible against the solutions delivered by the Public Ministry to reject the criminal referrals filed by the Romanian Court of Accounts?

Abstract: In this article, the author presents the situation of admissibility of judicial redress against the solutions delivered by the Public Ministry to reject the criminal referrals filed by the Romanian Court of Accounts.

The structure and the content of the study reveal the comments on certain general considerations, on the procedural issues of the referral procedure of the criminal prosecution bodies, as [vezi tot]

Vizualizări 73

Sistemul acuzatorial și sistemul inchizitorial – apariția Ministerului Public

Autor: Constantin SIMA; Alexandru Ioan SIMA

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 3/2016

Disponibil onlineaici.

Rezumat: În momentul în care dreptul de a pedepsi a trecut asupra puterii publice, justiția represivă a simțit nevoia unui sistem propriu care să stea la baza procesului penal. Ceea ce a urmat a fost o alternanță între două concepte diametral opuse, care au inspirat două sisteme procesual penale: sistemul acuzatorial și sistemul inchizitorial. Cele două sisteme străbat întreaga istorie a procesului penal. Având în vedere că asupra apariției, evoluției și conținutului celor două sisteme persistă numeroase confuzii, vom încerca să prezentăm câteva momente esențiale din evoluția [vezi tot]

Vizualizări 197

Rolul și atribuțiile procurorului în cadrul procesului penal, aspecte comparative între noua și vechea legislație

Autor: Teodor MANEA

Publicat în: Analele Universității din București – Seria Drept, 2014

Revistă diponibilă: aici.

Rezumat:  Deşi rolul şi atribuţiile procurorului nu se schimbă în mod fundamental la nivel teoretic, implicaţiile practice ale normelor Codului de procedură penală sunt evidente.

Acestea se manifestă atât pe planul rolului esenţial al Ministerului public, anume acela al exercitării acţiunii penale, cât şi raportat la modalitatea de îndeplinire de către acesta a atribuţiilor sale în cadrul procesului penal.

În ceea ce priveşte primul aspect, prin reglementarea expresă a funcţiilor procesuale, Codul de procedură penală concretizează în persoana procurorului caracterul de singur stăpân al acţiunii penale.

Abrogarea posibilităţii instanţei de a [vezi tot]

Vizualizări 169

Parchetele militare, între loialitate și defetism

Autor: Irinel ROTARIU

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 2/2021

Disponibil onlineaici

Cuvinte-cheie: Ministerul Public, procuror militar, independența magistratului, investigația penală a ofițerilor din armată, prevenirea și combaterea infracțiunilor militare.

Military prosecutor’s offices, between loyalty and defeatism

Abstract: The military prosecutor’s offices are a component of the Romanian Public Ministry found at all its hierarchical levels, which investigates crimes committed by the military, but also by civilian participants in the deeds committed by them. Military prosecutors of Romania are independent magistrates and the magistrate’s status is applicable to them, but also those provisions of Law no. 80/1995 on the status [vezi tot]

Vizualizări 98