Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Cuvinte-cheie "Mihai Mareș"

Mandatul european de arestare (I). Regula specialităţii

Autor: MARES Mihai
Publicat în: Pandectele Romane nr. 12/2016
Disponibil onlineaici.
Rezumat: Prezenta lucrare se înscrie într-un demers ce îşi propune prezentarea anumitor aspecte teoretice şi jurisprudenţiale privind instituţia mandatului european de arestare, ce suscită interes practic în special din perspectiva apărării în materie penală (cum ar fi regula specialităţii, respectarea drepturilor fundamenta le în cadrul procedurii de predare între statele membre, motivele de neexecutare ale mandatului european de arestare etc.), atât în situaţiile în care persoana solicitată apelează la serviciile avocatului român în România, ca stat de executare, cât şi în cazurile în care se solicită opinia juridică [vezi tot]

Vizualizări 163

Mandatul european de arestare (II). Protecţia drepturilor fundamentale

Autor: MARES Mihai
Publicat în: Pandectele Romane nr. 1/2017
Disponibil onlineaici.
Rezumat: Prezenta lucrare este structurată în trei părţi, în care se examinează raportul dintre aplicarea principiului recunoaşterii reciproce şi imperativul respectării drepturilor fundamentale ale persoanei în cadrul procedurilor privind mandatul european de arestare, sub următoarele aspecte: garanţiile procedurale prevăzute în favoarea persoanelor solicitate supuse procedurilor privind mandatul european de arestare (dreptul de a avea acces la un avocat, dreptul la asistenţă juridică gratuită, dreptul de a comunica cu persoane terţe şi cu autorităţile consulare, dreptul la informare, precum şi dreptul la traducere şi la un interpret), [vezi tot]

Vizualizări 128

Temeiul acţiunii penale. Încadrarea juridică la debutul procesului penal în cazul succesiunii de legi. Drept substanţial vs. drept procesual

Autor: MARES Mihai, LUPASCU Dan.
Publicat în: Pandectele Romane nr. 2/2017
Disponibil onlineaici.
Rezumat: Articolul dezbate situaţia faptelor comise anterior intrării în vigoare a noului Cod penal pentru care se observă o tendinţă de a efectua urmărirea penală prin raportare la prevederile actualei reglementări în ceea ce priveşte încadrarea juridică a faptei. Sunt analizate reglementările privind succesiunea legilor în timp, aplicarea legii penale mai favorabile precum şi distincţia dintre normele de drept substanţial şi cele de drept procesual.
Cuvinte-cheie: urmărirea penală; principiul legalităţii incriminării; principiul activităţii legii penale; principiul neretroactivităţii legii; legea penală mai favorabilă.
Abstract: The [vezi tot]

Vizualizări 131

Extrădarea pasivă. Aspecte teoretice şi practice

Autor: MARES Mihai, LUPASCU Dan
Publicat în: Pandectele Romane nr. 5/2017
Disponibil onlineaici.
Rezumat: Extrădarea are o lungă tradiţie ca una dintre cele mai larg răspândite instituţii de cooperare judiciară internaţională în materie penală. Prezenta lucrare îşi propune să analizeze procedura extrădării pasive, respectiv extrădarea din România la solicitarea unui alt stat, atât prin prezentarea cadrului legal aplicabil – în general, prin examinarea prevederilor Legii nr. 302/2004 şi, în particular, prin referirile la tratatele bilaterale sau multilaterale la care România este parte – precum şi prin evidenţierea unor abordări ale organelor judiciare ce reţin atenţia, care modelează practica judiciară. Competenţa [vezi tot]

Vizualizări 321

Infracţiunea de trafic de influenţă. Aspecte legislative, doctrinare şi jurisprudenţiale

Autor: MARES Mihai, LUPASCU Dan
Publicat în: Pandectele Romane nr. 6/2017
Disponibil onlineaici.
Rezumat: Prezenta lucrare îşi propune să ofere o privire de ansamblu asupra incriminării traficului de influenţă în România, prin analizarea aspectelor teoretice relevante şi a jurisprudenţei naţionale. Dispoziţiile ce reglementează această infracţiune reprezintă un exemplu ilustrativ al politicii penale din prezent, plasate în contextul mai larg al eforturilor naţionale anti-corupţie precum şi al preocupării de a respecta întocmai angajamentele internaţionale şi europene în această materie. O atenţie specială va fi acordată delimitării infracţiunii de trafic de influenţă de alte infracţiuni cu care prezintă anumite [vezi tot]

Vizualizări 144

Mandatul european de arestare (I). Regula specialității

Autor: Mihai MAREȘ

Publicat în: Revista Pandectele Române nr. 12/2016 și 2017, JURIDICE.ro

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Prezenta lucrare se înscrie într-un demers ce își propune prezentarea anumitor aspecte teoretice și jurisprudențiale privind instituția mandatului european de arestare, ce suscită interes practic în special din perspectiva apărării în materie penală (cum ar fi regula specialității, respectarea drepturilor fundamentale în cadrul procedurii de predare între statele membre, motivele de neexecutare a mandatului european de arestare etc.), atât în situațiile în care persoana solicitată apelează la serviciile avocatului român în România, ca stat de executare, cât și în cazurile în care se solicită opinia juridică a unui avocat [vezi tot]

Vizualizări 188

Mandatul european de arestare (II). Protecția drepturilor fundamentale

Autor: Mihai MAREȘ

Publicat în: Revista Pandectele Române nr. 1/2017 și 2017, JURIDICE.ro

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Prezenta lucrare este structurată în trei părți, în care se examinează raportul dintre aplicarea principiului recunoașterii reciproce și imperativul respectării drepturilor fundamentale ale persoanei în cadrul procedurilor privind mandatul european de arestare, sub următoarele aspecte: garanțiile procedurale prevăzute în favoarea persoanelor solicitate supuse procedurilor privind mandatul european de arestare (dreptul de a avea acces la un avocat, dreptul la asistență juridică gratuită, dreptul de a comunica cu persoane terțe și cu autoritățile consulare, dreptul la informare, precum și dreptul la traducere și la un interpret), principiul proporționalității și, respectiv, [vezi tot]

Vizualizări 155

Efectele reorganizării persoanei juridice asupra regimului răspunderii penale și executării pedepselor

Autor: Mihai Mareș

Publicat în: 2018/JURIDICE.ro

Disponibil online: aici

Cuvinte-cheie: persoană juridică; răspundere penală.…

[vezi tot]
Vizualizări 145

Drepturile persoanei vătămate în cadrul procesului penal

Autor: Mihai MAREȘ

Publicat în: Caiete de drept penal nr. 3/2016

Revistă diponibilă: aici.

Rezumat: Prezentul studiu se concentrează pe cadrul juridic general al participării victimelor infracţiunilor în procesul penal, accentul fiind plasat pe drepturile persoanei vătămate. Sunt supuse analizei atât instrumentele normative adoptate la nivelul UE în materie, cât şi dispoziţiile din Codul de procedură penală român – cu modificările şi completările aduse recent prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 18/2016 şi Legea nr. 151/2016 privind ordinul european de protecţie, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative – şi, respectiv, din legile speciale. Mai mult, jurisprudenţa aferentă asigură dinamismul drepturilor persoanei [vezi tot]

Vizualizări 120

Conflictul de competenţă în materie penală

Autor: Mihai MAREȘ

Publicat în: Caiete de drept penal nr. 4/2016

Revistă diponibilă: aici.

Rezumat: Articolul de faţă prezintă o imagine de ansamblu a legislaţiei naţionale şi a jurisprudenţei relevante, precum şi instrumentele normative la nivel european ce urmăresc prevenirea şi combaterea conflictelor de competenţă în materie penală. În contextul dreptului procesual penal naţional, în cursul urmăririi penale, a judecăţii şi în faza de executare pot apărea două tipuri de conflicte de competenţă, şi anume, conflict pozitiv – când două sau mai multe autorităţi sesizate succesiv sau concomitent se declară competente să soluţioneze cauza – şi confllict negativ, constând în declinarea reciprocă a competenţei de [vezi tot]

Vizualizări 111