Autor: Mihaela BOTNARENCO

Publicat în: In honorem Flavius Antoniu Baias. Aparența în drept (coord. Adriana Almășan, Ioana Vârsta, Cristina Zamșa), Ed. Hamangiu, București, 2021

Lucrare disponibilăaici

Rezumat: În materia infracţiunilor privind viaţa sexuală, se atestă ambiguitate cu privire la consimţământul victimei, în special în ipoteza în care acesta este exprimat de un minor. Scopul acestui articol este de a clarifica semnificaţia consimţământului exprimat de minor în contextul infracţiunilor privind viaţa sexuală. Printre altele, în studiul de faţă se consemnează cum consimţământul şi discernământul sunt două concepte strâns legate. Se arată ca fiind imperioasă distingerea ipotezelor: cazul consimţământului univoc, când minorul dispune de discernământ, şi cazul consimţământului aparent, [vezi tot]