Autor: Ivan UNGUREAN

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Supliment nr.1/2022

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Lucrarea analizează fenomenul îmbogățirii ilicite, ca act conex infracțiunilor de corupție, prin paradigma conturului criminalistic a categoriilor respective de fapte prejudiciabile, care comportă noi năzuințe și interese teoretico-practice de dezvoltare, pe măsură ce acest flagel subminează valorile etice, instituțiile democratice, justiția și statul de drept, afectează dezvoltarea durabilă a statelor și a comunității internaționale în ansamblu. Implicațiile acestui fenomen în diferite domenii, inclusiv în cel economic și resurselor bugetare sunt complexe așa cum sugerează multitudinea de studii din literatura de specialitate internațională, însă totodată, trebuie [vezi tot]