Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Cuvinte-cheie "măsuri preventive"

Scurte consideraţii privind măsurile preventive privative de libertate în reglementarea noului Cod de procedură penală

Autor: Ionel GRIGORIE

Publicat în: Revista de Științe Juridice Nr. 2/2015

Disponibil online: aici.

Short considerations on custodial preventive measures in the regulation of the new Criminal Procedure Code

Abstract: The article proposes an approach to the elements the novelty of the new Code of Criminal Procedure safeguards of individual liberty and personal security preventive measures in relation to deprivation of liberty which may be ordered in criminal proceedings. Examination of the principle of proportionality in taking preventive measures according to the seriousness of the accusation and the need for attaining the desired person by ordering it is an obligation for judges hearing [vezi tot]

Vizualizări 126

Analiza condițiilor care trebuie îndeplinite pentru a se dispune prelungirea măsurii preventive a arestului la domiciliu în cursul urmăririi penale prin raportare la jurisprudența Curții Constituționale a României și a Curții Europene a Drepturilor Omului

Autor:  Petre Bogdan Bratosin

Publicat în: Revista Themis nr. 1-2/2017

Disponibil online: aici.

Cuvinte-cheie: măsura arestului la domiciliu; măsuri preventive; prelungirea măsurii; CCR; CEDO.…

[vezi tot]
Vizualizări 102

Aspecte procedurale controversate privind soluţionarea propunerii de arestare preventivă de către judecătorul de drepturi şi libertăţi

Autor: Alexandru Porof

Publicat în: Revista Themis nr. 1/2016

Disponibil online: aici.

Cuvinte-cheie: măsuri preventive; arestarea preventivă; administrarea probelor; soluționarea propunerii de arestare preventivă; excluderea probelor nelegal administrate; judecătorul de drepturi și libertăți…

[vezi tot]
Vizualizări 104

Dreptul la apărare al inculpatului din perspectiva dispoziţiilor procesual penale referitoare la măsurile preventive. Audierea/ascultarea inculpatului

Autor: SITIAVU Georgiana, JIGAU Catalin
Publicat în: Pandectele Romane nr. 8/2015
Disponibil onlineaici.
Rezumat: Dreptul la apărare al inculpatului se realizează atât prin intermediul „audierii” cât şi prin intermediul „ascultării”, acestea reprezentând două noţiuni distincte, nominalizate expres de legiuitor în conţinutul textelor de lege.
Cuvinte-cheie: audiere; ascultare; drept la apărare; măsuri preventive.
Abstract: The right to defense of the accused can be realized through „the hearing” and through „the listening” these are two distinct concepts, the legislature expressly mentioned in legal texts.
Keywords: hearing; listening; the right to defense; preventive measures.…

[vezi tot]
Vizualizări 139

Unele considerații asupra începerii urmăririi penale in rem și a adoptării soluției de clasare. Problematica investigaţiei preliminare (actelor premergătoare)

Autor: Simona Rusu

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 2/2017

Disponibil online: aici.

Cuvinte-cheie: măsuri preventive; soluție de clasare; investigație preliminară; inițierea urmăririi penale in rem.

Abstract: The author takes up a series of relevant issues involved by the initiation of criminal prosecution in rem, with the conduct of the preliminary investigation (preparatory measures) and the ruling of the quashing solution, after a brief review of the contradictory opinions stated in the matter.

Keywords: preparatory measures; quashing solution; perpetrator; preliminary investigation; initiation of criminal prosecution in rem.…

[vezi tot]
Vizualizări 123

Interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 493 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură penală în privința procedurii de insolvență a persoanelor juridice prevăzute de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență. În anticiparea unei decizii RIL (ICCJ, Decizia RIL nr. 18/2020 în dosarul nr. 459/1/2020

Autor: Sergiu GOLUB

Publicat în: Revista Română de Drept Comercial nr. 4/2020

Revistă disponibilă: aici.

Rezumat: Facultatea de Drept a Universităţii Babeş-Bolyai a fost sesizată, printr-o adresă repetată, de a se pronunţa, printr-o opinie scrisă a specialiştilor acesteia, cu privire la problemele de drept supuse dezlegării în Dosarul nr. 459/1/2020 al ÎCCJ, având ca obiect recursul în interesul legii privind „Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 493 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură penală în privinţa procedurii de insolvenţă a persoanelor juridice prevăzute de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă”. În adresă se menţionează [vezi tot]

Vizualizări 143

Răspunderea penală a persoanei juridice. Măsuri asiguratorii și preventive dispuse în procesul penal față de persoana juridică aflată în insolvență

Autor: Luminița CRIȘTIU-NINU

Publicat în: Revista de insolvență nr. 55/2016

Disponibil onlineaici.

[vezi tot]
Vizualizări 157

Procedural issues in the preventive detention field

Autor: Alexandru Porof

Publicat în: Analele Universității „Titu Maiorescu”, 2015

Disponibil onlineaici.

Abstract: The preventive measures are institutions of penal law procedures with a nature of constraint. The purpose of the preventive measures is to ensure that the penal trial is well carried out, or to prevent the suspect’s or defendant’s avoidance of legal prosecution, trial or sentence, or to prevent new crimes.

Keywords: preventive measures; defendant; judge of rights and liberties; court; appeal.

[vezi tot]
Vizualizări 117

Preventive measures in regulating the new Code of penal procedure

Autor: Alexandru Porof, Alexandru Ionuț Toader

Publicat în: Analele Universității „Titu Maiorescu”, 2014

Disponibil onlineaici.

Abstract: The main problems which the current judicial penal system faces are connected to the overload of prosecutor’s offices and law courts, the excessive duration of the procedures, the unjustified delay of cases and to leaving the case files unfinished for procedural reasons. The provisions of the new Code of penal procedure aim to meet current demands, such as shortening the duration of penal procedures, simplifying them and creating a unitary jurisprudence in accordance with the jurisprudence of the European Court of Human Rights. 

Keywords: preventive measures; defendant; reversing; [vezi tot]

Vizualizări 107

Legal termination in preventive measures

Autor: Nadia CANTEMIR-STOICA

Publicat în: Challenges of the Knowledge Society, 2015
Disponibil online: aici.
Abstract: This study will present the institution the legal termination of the preventive measures in light of the new code of criminal procedure, which on the one hand expanded the scope of preventive measures that can be taken against a defendant, and on the other hand has introduced new regulations which we will refer at. We will analyze the situation of each one of the preventive measures by the time the measure will be legally terminated, with reference to the issues that were not covered [vezi tot]

Vizualizări 131