Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Cuvinte-cheie "măsuri de probațiune"

Munca neremunerată în folosul comunității. Dificultăți privind executarea

Autor: Andrei BĂNCILĂ
Publicat în:
Revista Dreptul nr. 2/2018
Revistă disponibilă:
aici
Cuvinte-cheie:
muncă neremunerată în folosul comunității; măsuri și sancțiuni alternative la executarea pedepselor; justiția restaurativă; măsuri de probațiune;
Unpaid community work difficulties in relation to execution
Abstract:
Unpaid community work has received multiple valences in the Romanian criminal law system, representing either an obligation in the content of the probation measures or a way of executing the penalty of the fine or an obligation that accompanies the abandonment of the criminal prosecution. The complexity of the institution, [vezi tot]

Vizualizări 124

Măsurile de probaţiune. Prezentare generală

Autor: Andrei-Dorin BĂNCILĂ

Publicat în Revista română de drept penal al afacerilor nr. 1/2020

Revista disponibilă aici

Titlu în limba engleză: Probation measures. General presentation

Rezumat: Prezentul articol îşi propune o definire a instituţiei măsurilor de probaţiune, cu arătarea naturii lor juridice şi cu expunerea raţiunilor care au dus la apariţia acestor noi sancţiuni în arsenalul dreptului penal. De asemenea, în cadrul articolului se realizează o trecere în revistă a măsurilor de proba-ţiune din legislaţia românească actuală şi se afirmă legătura între noile sancţiuni şi dreptul penal al afacerilor, derivând din caracteristicile infracţiunilor şi ale infracto-rilor din domeniul de reglementare al acestei ramuri [vezi tot]

Vizualizări 107

CARTE: Executarea măsurilor de probațiune

Autor: Andrei-Dorin Băncilă

Editura: Universul Juridic

Anul apariției: 2020

Ediția: 1

Disponibilaici 

Descriere: Lucrarea Executarea măsurilor de probațiune reprezintă teza de doctorat a autorului, elaborată sub coordonarea domnului profesor Ioan Chiș, un reputat autor al domeniului Dreptului execuțional penal, și tratează în mod aprofundat problematica executării celei mai însemnate categorii de sancțiuni penale neprivative de libertate.   

Monografia este structurată în patru capitole, consacrate aspectelor introductive, entităților care dețin competențe în legătură cu executarea măsurilor de probațiune, executării măsurilor de probațiune în general și, respectiv, în special.

Utilitatea lucrării pentru practicienii probațiunii și nu numai constă în faptul că aceasta cuprinde clarificări noționale binevenite într-un [vezi tot]

Vizualizări 138