Autor: Liliana-Dorina RĂDUCU

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 3/2018

Revistă disponibilăaici.

Rezumat realizat de redacție: Adoptarea măsurii compensatorii a zilelor executate suplimentar constituie un instrument juridic impus de reglementările internaționale care, prin modul său de reglementare, este de natură să determine apariția unei practici judiciare neunitare. Conceput inițial ca un mecanism de operare prin intermediul instituției liberării condiționate, în realitatea, certitudinea atingerii scopului legii se realizează numai prin punerea în libertate a persoanelor condamnate la expirarea duratei pedepsei la termen, aceasta fiind singura ipoteză de aplicare ce exclude orice marjă de apreciere a organelor judiciare. În cazul liberării condiționate, acordarea zilelor executate [vezi tot]