Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Cuvinte-cheie "Maria-Ioana Mărculescu-Michinici"

Încotro duc unii pași actuali pe calea reformei penale (II)? Din nou despre definiția infracțiunii continuate

Autor: Mihai DUNEA, Maria-Ioana MĂRCULESCU-MICHINICI

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, nr. 2/2019

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Instituția infracțiunii continuate s-a aflat în preocuparea constantă a legiuitorul nostru penal, fiind reglementată și în fostul Cod penal (Legea 15/1968) și în actuala lege penală generală (Legea nr. 286/2009), dar potrivit unor viziuni normative care, cel puțin inițial, au fost parțial diferite. Pornind de la definiția legală originară a infracțiunii continuate, conform Codului penal actual (definiție cuprinsă în art. 35 alin. 1 și care, formal, nu a fost încă modificată, deși este afectată parțial de o decizie de constatare a neconstituționalității sale), trecând [vezi tot]

Vizualizări 116

Încotro duc unii pași actuali pe calea reformei penale (I)? Despre definiția infracțiunii continuate

Autor: Maria-Ioana MĂRCULESCU-MICHINICI, Mihai DUNEA

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, nr.1/2018

Disponibil online: aici.

Rezumat: Instituția infracțiunii continuate s-a aflat în preocuparea constantă a legiuitorul nostru penal, fiind reglementată și în fostul (1968) și în actualul Cod penal (2009), dar potrivit unor viziuni normative (inițiale) parțial diferite. Pornind de la definiția legală originară a acesteia (conform Codului penal actual), trecând prin normele explicative / interpretative ulterior configurate cu referire la aceasta (prin legea de punere în aplicare a Codului penal), precum și prin jurisprudența obligatorie (recentă) a instanței de contencios constituțional, reglementarea acesteia tinde a descrie un cerc (vicios?) – [vezi tot]

Vizualizări 171

Când nu există pluralitate intermediară de infracțiuni (II). Regimul sancționator – particularități

Autor: Maria-Ioana MĂRCULESCU-MICHINICI

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, nr.1/2017

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Prezentul articol constituie o continuare a subiectului de analiză privind pluralitatea intermediară de infracțiuni [a cărui tratare a debutat prin articolul „Când (nu) există pluralitate intermediară de infracțiuni? (I) – Specificul reglementării prevăzute de art. 44 alin. (1) Cod penal”, publicat în Analele Științifice ale Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Tomul LXI, Științe Juridice, nr. I / 2015]. În cadrul de față, analiza pe care o întreprindem cu privire la instituția pluralității intermediare de infracțiuni concentrează o serie de probleme relative la unele aspecte de ordin [vezi tot]

Vizualizări 77

Unele propuneri de modificare a reglementării actuale în materie penală

Autor: Maria-Ioana MĂRCULESCU-MICHINICI, Mihai DUNEA

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, nr. 1/2017

Disponibil online: aici.

Rezumat: Materialul de față reproduce, în linii generale, conținutul documentului elaborat și transmis (în luna mai a anului 2017) către Ministerul Justiției din România, de către cadrele didactice semnatare (în calitatea acestora de membre titulare ale Colectivului de Științe Penale din cadrul Facultății de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași), în cadrul procesului (întreprins de Ministerul Justiției) de evaluare prima facie și analiză a impactului de ansamblu produs în sistemul juridic național al României de noile reglementări (inclusiv de cele) în materie penală [vezi tot]

Vizualizări 105

Despre noțiunea, formele și conținutul conceptului de „raport juridic penal”

Autor: Mihai DUNEA, Maria-Ioana MĂRCULESCU-MICHINICI

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, nr. 2/2016

Disponibil onlineaici.

Rezumat: În prezentul articol se analizează unul dintre conceptele de bază ale teoriei juridico-penale (element cu vocație de perenitate în domeniu, a cărui existență obiectivă i se impune însuși legiuitorului, ca un dat care transcende transformările normative și adaptările jurisprudențiale punctuale – în consecință, o noțiune de care trebuie a se ține seama ca atare), anume instituția raportului juridic penal. Articolul abordează acest concept într-un scop preponderent didactic, dezvoltând însă și dimensiunea unor chestiuni controversate existente în materie (inclusiv prin evidențierea unor viziuni necorelate, exprimate [vezi tot]

Vizualizări 89

Unele consideraţii teoretice privind reglementarea instituţiei participaţiei improprii în Codul Penal Român

Autor: Maria-Ioana MĂRCULESCU-MICHINICI

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, nr. 2/2016

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Preluată din codificarea anterioară, instituţia participaţiei improprii este consacrată de art. 52 Cod penal. Reglementată în (aceleaşi) modalităţi normative (şi anume: intenţie – culpă; intenţie – lipsă de vinovăţie), participaţia improprie este completată cu prevederile referitoare la forma principală a coautoratului, alături de instigarea improprie şi complicitatea improprie. În limita unui articol de sinteză, autoarea s-a limitat la expunerea unor aspecte teoretice constante, dar şi a unora de noutate, care reies din prevederile normative în vigoare, fiind punctate şi unele aspecte controversate (opinii divergente) în materie.

Cuvinte-cheie: [vezi tot]

Vizualizări 100

Transformări legislative şi adaptări jurisprudenţiale cu privire la tentativă

Autor: Maria-Ioana MĂRCULESCU-MICHINICI

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, nr. 2/2016

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Tentativa – forma atipică a infracțiunii – este consacrată în Capitolul IV, din Titlul II al Părții generale a Codului penal (art. 32 – art. 34). Între modul cum era reglementată tentativa în Codul penal din 1968 și dispozițiile actuale în materie, există asemănări, dar și deosebiri. Dacă modificările intervenite reflectă schimbări(majore) de optică a legiuitorului penal, dacă prin formulările adoptate se înlătură
controverse teoretice și soluții divergente din practică, dacă există probleme legate de aplicarea legii penale mai favorabile, sunt câteva aspecte dezbătute care dau [vezi tot]

Vizualizări 98