Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Cuvinte-cheie "Liviu Herghelegiu"

Este infracţiune conducerea unui tractor agricol (de brazdă) pe drumurile publice sub influenţa băuturilor alcoolice?

Autor: Liviu HERGHELEGIU

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 12/2019

Revistă disponibilăaici.

Rezumat realizat de redacție: Articolul aduce în prim plan o soluţie a instanţelor gălăţene care dă posibilitatea la reflecție asupra elementelor constitutive ale infracţiunii prevăzute de art. 336 alin. (1) C.pen. – conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Cuvinte-cheie: infracțiune complexă; tractor agricol (brazdă); trafic pe drumurile publice; băuturi alcoolice.

Is it a crime to drive an agricultural tractor (furrow) on public roads under the influence of alcohol?

Abstract: The article brings to the fore a solution of the Galati courts that gives the possibility to reflect on the constitutive [vezi tot]

Vizualizări 232

Urmărirea penală efectuată cu inculpatul în stare de libertate. Solicitarea de arestare cu prilejul întocmirii rechizitorului. Arestarea inculpatului de către judecătorul de cameră preliminară. Continuarea judecăţii. Nelegalitate

Autor: Liviu Herghelegiu

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 1/2021

Revistă disponibilăaici.

Rezumat realizat de redacție: Practica aproape generalizată a unităţilor de procuratură gălăţene prilejuiește reflecţia asupra scopului şi principiilor urmăririi penale, a rolului judecătorului de drepturi şi libertăţi şi a drepturilor inculpatului în faza de urmărire penală. Procedeul utilizat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Galaţi, aparent legal, de solicitare a arestării preventive după terminarea urmăririi penale şi întocmirea rechizitorului şi sesizarea instanţei de judecată, comportă mai multe discuţii cu privire la dreptul de apărare al inculpatului şi rolul judecătorului de drepturi şi libertăţi şi al celui de cameră [vezi tot]

Vizualizări 98

Măsurile preventive. Cauze care împiedică punerea în mișcare a acțiunii penale. Art. 202 alin. (2) C.proc.pen. Discuții

Autor: Liviu Herghelegiu

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 10/2020

Revistă disponibilăaici.

Rezumat realizat de redacție: Autorul propune, pentru evitarea blocării anchetei procurorului, abrogarea prevederilor art. 202 alin. (2) C.proc.pen., argumentând în sensul că arestarea preventivă are caracterul unei „detenţii legitime”, iar dacă ulterior, pe parcursul anchetei sau al cercetării judecătoreşti, procurorul sau judecătorul va constata, pe bază de probe, subzistenţa unor cauze justificative sau de neimputabilitate, el va putea dispune revocarea măsurii preventive şi, respectiv, clasarea sau achitarea inculpatului.

Preventive measures. Causes that prevent the initiation of criminal proceedings. Art. 202 para. 2 Criminal Procedure Code. Discussions

Abstract: The study proposes, in order [vezi tot]

Vizualizări 136

Redeschiderea procesului penal în cazul judecării în lipsă a persoanei condamnate (art. 466 C.proc.pen.). Săvârşirea unei noi infracţiuni! Recidivă sau concurs de infracţiuni?

Autor: Liviu Herghelegiu

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 10/2020

Revistă disponibilăaici.

Rezumat realizat de redacție: Comentariul își propune analiza problemei incidente în cauză, aceea de a se stabili dacă o infracţiune comisă în perioada în care inculpatul se afla în penitenciar pentru rejudecarea cauzei sale este săvârşită în stare de recidivă faţă de pedeapsa la care a fost condamnat în lipsă, sau în stare de concurs faţă de pedeapsa la care este condamnat în urma admiterii cererii de rejudecare. Autorul opinează pentru cea de-a doua variantă, printre considerentele reținute numărându-se acela potrivit căruia judecata în primul ciclu procesual, desfăşurată [vezi tot]

Vizualizări 132

Hotărârea prealabilă pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Inconsecvenţe legislative și propunere de revizuire

Autor: Liviu Herghelegiu

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 1/2020

Revistă disponibilăaici.

Rezumat realizat de redacție: Articolul aduce în prim plan o chestiune apărută în practica instanţei Curţii de Apel Galaţi și supune analizei cititorilor o inconsecvență legislativă a dispoziţiilor art. 475-477 C.proc.pen.

Preliminary decision for resolving legal issues in criminal matters. Legislative inconsistencies and proposal for revision

Abstract: The article presents an issue that appeared in the practice of Galati Court of Appeal and submits to the readers’ analysis a legislative inconsistency of the provisions of art. 475-477 C.proc.pen.

Keywords: preliminary decision; legal issues in criminal matters.…

[vezi tot]
Vizualizări 100