Autori: Ligia-Valentina MIRIȘAN

Editura: Universul Juridic

Anul apariției: 2017

Ediția: 1

Disponibil: aici

Descriere: Viitorul Uniunii Europene depinde nu numai de unitatea economică și politică, ci și de armonizarea legislațiilor naționale. Dacă unificarea legislativă prin elaborarea unui Cod penal european este, cel puțin pentru stadiul actual, greu de acceptat, armonizarea legislativă este o condiție sine qua non pentru crearea spațiului de libertate, securitate și justiție, așa cum este dorit și reglementat prin normele Uniunii Europene.

Tema prezentei lucrări se circumscrie, astfel, unor dezbateri actuale nu numai în domeniul doctrinei penale, ci și în practica instantelor naționale în impact cu practica Curții Europene a Drepturilor Omului, precum [vezi tot]