Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Cuvinte-cheie "Legea nr. 241/2005"

Probleme controversate privind evaziunea fiscală, din perspectiva dreptului penal şi procesual penal

Autor: Alexandra Mihaela ȘINC

Publicat în: Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 6/2016

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Lucrarea punctează o serie de aspecte practice şi orientări jurisprudenţiale cu privire la infracţiunea de evaziune fiscală inclusiv răspunderea persoanei juridice şi statutul inspectorilor antifraudă.

Cuvinte-cheie: Legea nr. 241/2005; evaziune fiscală; prejudiciu; măsuri asiguratorii; inspectori antifraudă.

Abstract: The paper points out a number of practical aspects and jurisprudential orientations on the crime of tax evasion, including the liability of the legal person and the status of antifraud inspectors.

Keywords: Law no. 241/2005; tax evasion; injury; protective measures; antifraud inspectors. …

[vezi tot]
Vizualizări 151

Infracţiunile de evaziune fiscală (I). Aspecte comune ale infracţiunilor de evaziune fiscală

Autor: Sebastian Valentin BODU, Ciprian BODU

Publicat în: Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 8/2016

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Acest studiu, în trei părţi, este dedicat infracţiunilor de evaziune fiscală, reglementate de Legea nr. 241/2005 privind prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale. Această primă parte tratează aspecte comune ale infracţiuni, şi anume reglementarea, noţiunea evaziunii, prin prisma definiţiilor unor termeni precum obligaţie fiscală, taxe, impozite, bază impozabilă, definiţi în Codul fiscal sau Codul de procedură fiscală. Având în vedere că nu orice diminuare, de către contribuabil, a bazei de impozitare constituie evaziune fiscală, se analizează acele operaţiuni care pot fi tratate atât ca [vezi tot]

Vizualizări 105

Corelaţia dintre răspunderea fiscală şi răspunderea penală

Autor: Emil LUPULESU

Publicat în: Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 9/2015

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Prezentul articol propune o scurtă paralelă între procedura de angajare a răspunderii fiscale şi cea de angajare a răspunderii penale pentru săvârşirea unor infracţiuni la regimul fiscal.

Ca un prim punct de joncţiune între cele două proceduri, în prima parte a expunerii s-a analizat sesizarea organului de urmărire penală de către autorităţile fiscale. Au fost evocate dispoziţiile procedurale din materia sesizării organelor de urmărire penală în corelaţie cu dispoziţiile din legislaţia fiscală referitoare la activitatea de control fiscal.

Articolul conţine de asemenea câteva consideraţii referitoare la regimul [vezi tot]

Vizualizări 94

Decizia Curţii Constituţionale nr. 147 din 13 martie 2019 cu privire la Legea pentru modificarea şi completarea art. 10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale şi efectele acesteia

Autor: MARIN Cătălin, POP Cristina Teodora

Publicat în: Caiete de Drept Penal nr. 3/2019

Disponibil onlineaici.

RezumatPrin decizia nr. 147 din 13 martie 2019, Curtea Constituţională a constatat neconstituţionalitatea dispoziţiilor articolului unic din Legea pentru modificarea şi completarea art. 10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, act normativ care propune un regim sancţionator mai blând în cazul săvârşirii unor infracţiuni de evaziune fiscală dintre cele prevăzute la art. 8 şi 9 din Legea nr. 241/2005. Adoptarea legii ce face obiectul prezentului articol are la bază interesul public major de recuperare a prejudiciilor produse prin comiterea infracţiunilor de [vezi tot]

Vizualizări 193

Studiu de caz privind infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 în jurisprudenţa Curţii de apel Alba Iulia

Autor: Ioan LAZĂR

Publicat în: Revista Universul Juridic nr. 11/2016

Disponibil online: aici.

Abstract: Today fighting tax evasion became part of our daily reallity. In this context we are witnessing a real fight against the tax evasion phenomenon where the main actors are the tax authorites beside the prosection. Unfortunately, this process has its collateral victims frequently.

In the case presented bellow one of the administrators (only one!) of the nearly two houndred companies which have conducted aquisitions of goods from unknowned persons was accused of comitting the offense regulated at par. 1(c) of art. 9 of the Law no. 241/2005. No evidence gathered [vezi tot]

Vizualizări 201