Autor: Irina KUGLAY, Laura TOMA-DĂUCEANU, Andra-Roxana TRANDAFIR

Publicat în: Revista Română de Drept Privat nr. 4/2018

Disponibil onlineaici.

Cuvinte-cheie: desființarea înscrisului; anularea actului; nulitate absolută; nulitate relativă; acțiune civilă în procesul penal; răspundere civilă delictuală; restabilirea situației anterioare.

Titlul lucrării în engleză: Cancellation of documents and annulment of acts in criminal proceedings

Abstract: The article analyses two categories of measures frequently ordered in criminal proceedings: cancellation of documents and annulment of acts. Starting from the most diverse jurisprudential solutions, boundaries between the nature and the content of the two measures are formulated, based on the main distinction – between the act as instrumentum probationis and the act as negotium iuris. [vezi tot]