Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Cuvinte-cheie "jurisprudență CEDO"

CARTE: Drept execuțional penal. Legea nr. 254/2013. Comentarii și jurisprudență

Autor: William BRÎNZĂ

Editura: Universul Juridic

Anul apariției: 2015

Ediția: 1

Disponibilaici

Descriere:  Lucrarea Drept execuțional penal. Legea nr. 254/2013, comentarii și jurisprudență reprezintă un studiu judicios atât al naturii juridice, cât și al rezonanței sociale ce o reprezintă materia dreptului execuțional penal.

Lucrarea Drept execuțional penal. Legea nr. 254/2013, comentarii și jurisprudență oferă explicații ale Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, precum și aspecte de ordin practic și jurisprudența CEDO elocvente în materie.

Originalitatea lucrării Drept execuțional penal. Legea nr. 254/2013, comentarii și jurisprudență constă în decriptarea pe articole a prevederilor Legii nr. [vezi tot]

Vizualizări 65

Non bis in idem în materie fiscală prin prisma jurisprudenței CEDO/CJUE

Autor: Ioana Maria COSTEA

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, nr. 1/2018

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Prezentul studiu pune în discuție o problemă dinamică și evolutivă, cea a concursului de proceduri fiscale și penale în combaterea ilicitului fiscal. Cheia de boltă este desigur preocuparea pentru respectarea principiului non bis in idem, mai ales în ipoteza în care ambele proceduri tind fie să aplice sancțiuni, fie să emită titluri de creanță pentru același prejudiciu. Studiu preia repere recente de jurisprudența a Curții Europene a Drepturilor Omului și a Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Cuvinte-cheie: evaziune fiscală; sancțiune fiscală; sancțiune penală.

Titlul lucrării [vezi tot]

Vizualizări 186

Temeiurile reținerii și ale arestării preventive în reglementarea noului Cod de procedură penală

Autori: Alexandru ȚUCULEANU, Constantin SIMA

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 2/2015

Revistă disponibilăaici.

Rezumat realizat de redacție: Reținerea și arestarea preventivă sunt plasate printre cele mai importante instituții de drept procesual penal. Adoptarea noii legislații procesuale penale privind reținerea și arestarea preventivă ridică problema analizei elementelor de noutate cuprinse de noile dispoziții legale, precum și problema conformității acestora cu jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului.

Cuvinte-cheie: arestare preventivă; reținere; jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului.

The conditions of the remand on custody and the preventive detention in the regulation of the New Code of Criminal Procedure

Abstract: The remand on custody and the preventive detention are placed [vezi tot]

Vizualizări 90

CARTE: Dreptul la tăcere și la neautoincriminare

Autor: Voicu PUȘCAȘU

Editura: Universul Juridic

Anul apariției: 2015

Ediția: 1

Disponibilaici

Descriere: Monografia Dreptul la tăcere și la neautoincriminare care înglobează munca de aproximativ un an și jumătate desfășurată în cadrul unui proiect de cercetare postdoctorală la Facultatea de Drept din cadrul din Universității de Vest din Timișoara, a fost gândită ab initio într-o viziune preponderent practică, firul argumentativ fiind construit în jurul deciziilor fundamentale pronunțate în această materie de instanțe prestigioase de la nivel european și internațional, perspectiva de drept comparat fiind singura care poate reliefa în mod autentic profunzimea instituției cercetate, dar și lacunele, viciile și punctele forte ale reglementării naționale [vezi tot]

Vizualizări 241

CARTE: Principiul proporționalității. Teorie și jurisprudența Curții de la Strasbourg

Autor: Teodor PAPUC

Editura: Solomon

Anul apariției: 2019

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Proporționalitatea străbate știința dreptului. Acest concept se evidențiază în dreptul privat, în dreptul penal sau în dreptul internațional umanitar. Dar proporționalitatea a atras atenția întregii lumi juridice ca instrument central în dreptul contemporan al drepturilor omului. Pare să existe un efect de domino în privința adoptării acestei metode de tribunalele unde se judecă litigii care implică drepturi fundamentale.

Principiul proporționalității. Teorie și jurisprudența Curții de la Strasbourg reprezintă o incursiune științifică destinată să faciliteze mai buna înțelegere a acestui concept juridic central în domeniul drepturilor omului. Lucrarea se axează, în principal, pe jurisprudența recentă a Curții [vezi tot]

Vizualizări 232

CARTE: Codul de procedură penală adnotat

Autor: Alina BARBU, Georgiana ANGHEL-TUDOR, Alexandra ȘINC

Editura: Hamangiu

Anul apariției: 2016

Ediția: 1

Disponibilaici

Descriere: Lucrarea cuprinde într-un format concis aspecte din jurisprudența națională relevantă – hotărâri ale Înaltei Curți de Casație și Justiție, ale curților de apel și tribunalelor și ale Curții Constituționale (peste 600 de spețe) –, făcând trimitere, acolo unde este cazul, și la cele anterioare intrării în vigoare a noului cod, în măsura în care acestea își păstrează valabilitatea. A fost selectată, de asemenea, jurisprudența europeană – hotărâri pronunțate de Curtea Europeana a Drepturilor Omului, dar și din recent conturata jurisprudență în materie procesual penală a Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Astfel, [vezi tot]

Vizualizări 187

Revizuirea în cazul hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului. Consecințele încălcării drepturilor prevăzute de Convenție

Autori: Manuela Maria Pușcă, Andrei Claudiu Rus

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași nr. 2/2020

Disponibil online: aici.

Rezumat: Reglementarea procedurii de revizuire în cazul hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului este impusă de necesitatea de a înlătura consecințele încălcării prevederilor Convenției europene în procesele penale, atunci când aceste consecințe continuă să se producă și după constatarea încălcării prin hotărâre a Curții Europene a Drepturilor Omului definitivă. În acest sens, promovarea unei cereri de revizuire întemeiată pe existența unei hotărâri definitive pronunțate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului este un demers admisibil doar în măsura în care, [vezi tot]

Vizualizări 101