Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Cuvinte-cheie "judecător de cameră preliminară"

Atribuţiile judecătorului de cameră preliminară şi procedura în camera preliminară

Autor: Andrei ZARAFIU

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 5/2014

Revistă disponibilă: aici.

Rezumat realizat de redacție: În cadrul articolului este analizat noul sistem procesul penal consacrat prin intrarea în vigoare a noului Cod de procedură penală care reintroduce, sub o denumire şi o formă nouă, o instituţie cunoscută anterior de procesul penal român – camera preliminară. Premisele fundamentale ale implementării acesteia au fost trasate la nivel de principiu prin recunoaşterea unei noi funcţii judiciare, al cărei exerciţiu separat este reglementat în titlul destinat regulilor de bază ale aplicării legii procesual penale.

Cuvinte-cheie: cameră preliminară; noile reguli de procedură penală; îndatoririle judecătorului.

Tasks of preliminary chamber’s judge and the [vezi tot]

Vizualizări 132

Câteva consideraţii cu privire la procedura confirmării renunţării la urmărirea penală

Autor: Voicu PUȘCAȘU

Publicat în: Caiete de drept penal nr. 4/2016

Revistă diponibilă: aici.

Rezumat: Studiul de faţă îşi propune să analizeze aspectele de ordin procedural privind instituţia confirmării renunţării la urmărirea penală, faţă de noua reglementare a art. 318 C. proc. pen. introdusă prin O.U.G. nr. 18/2016. Pe lângă prezentarea raţiunilor care au condus la reglementarea unui control jurisdicţional asupra unei soluţii de netrimirere în judecată dispuse în cursul urmăririi penale de către procuror, prezentul articol face o trecere în revistă a principalelor coordonate normative ale procedurii desfăşurate în faţa judecătorului de cameră preliminară, pentru a se insista, mai apoi, asupra principalelor probleme [vezi tot]

Vizualizări 112

Plângerea împotriva soluțiilor de netrimitere în judecată dispuse de procuror în noul Cod de procedură penală

Autor: Andreea UZLĂU Publicat în: Analele Universității din București – 2014, Supliment Disponibil onlineaici. Rezumat: Articolul realizează o analiză a instituţiei plângerii împotriva soluţiilor de netrimitere în judecată dispuse de procuror, din perspectiva noului Cod de procedură penală şi a modificărilor aduse acestuia, prin Legea de punere în aplicare. Articolul analizează subiectul, titularii şi termenul de formulare a plângerii, precum şi aspecte privind competenţa şi procedura de soluţionare, care sunt de interes curent atât pentru teoreticieni, cât mai ales pentru practicienii dreptului, din perspectiva numeroaselor probleme care pot apărea în practică [vezi tot]
Vizualizări 287

Rolul judecătorului de cameră preliminară în procesul penal

Autor: Florina UDRIȘTIOIU

Publicat în: 2021, JURIDICE.ro

Disponibil onlineaici.

Cuvinte-cheie: cameră preliminară; rolul judecătorului.…

[vezi tot]
Vizualizări 95

Redeschiderea urmăririi penale ca urmare a plângerii formulate de inculpat împotriva ordonanței de clasare. Nelegalitate, consecințe și căi de atac

Autor: Oana BUGNAR-COLDEA

Publicat în: Penalmente Relevant nr. 2/2017

Disponibil online: aici.

Rezumat: Deși prevederile legale care reglementează plângerea împotriva actelor procurorului, respectiv redeschiderea urmăririi penale pot părea clare la o primă vedere, jurisprudența a demonstrat contrariul într-o cauză în care de la o simplă plângere împotriva soluției de clasare formulată de inculpat, prin care s-a solicitat schimbarea temeiului de clasare, s-a ajuns la un „hățiș” de proceduri, generat de faptul că procurorul ierarhic a infirmat ordonanța de clasare și a dispus redeschiderea urmăririi penale în considerarea faptului că încadrarea juridică dată inițial faptei ar fi fost una greșită, ignorând astfel [vezi tot]

Vizualizări 119

Căi de atac neprevăzute de lege în privința încheierilor pronunțate de judecătorul de cameră preliminară

Autor: Răzvan-Gabriel Dalu

Publicat în: Revista Universul Juridic nr. 4/2021

Articol disponibil onlineaici.

Abstract: The study aims to examine the possibility of exercising certain remedies against the rulings of the
preliminary chamber judge.

Keywords: preliminary chamber judge, rulings, remedies, admissibility, solutions.…

[vezi tot]
Vizualizări 115

Desființarea înscrisurilor în procesul penal – procedura specială în cazul soluțiilor de netrimitere în judecată

Autor: Cristinel Ghigheci, Vlad Neagoe

Publicat în: Revista Dreptul nr. 7/2020

Rezumat disponibil onlineaici.

Rezumat: Articolul abordează problema desființării înscrisurilor rezultate din săvârșirea unei infracțiuni, vizând în principal procedura specială reglementată în art. 5491 C.pr.pen. Natura juridică a instituției desființării de înscrisuri rezultate din săvârșirea unei infracțiuni este aceeași, indiferent că aceasta este dispusă de instanța de judecată, în temeiul art. 25 alin. 3 C.pr.pen., sau de judecătorul de cameră preliminară, în temeiul art. 5491 C.pr.pen.

În literatura de specialitate majoritară a fost îmbrățișată opinia potrivit căreia în cadrul procedurii desființării de înscrisuri reglementată în art. 5491 C.pr.pen. se poate desființa doar înscrisul privit [vezi tot]

Vizualizări 139