Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Cuvinte-cheie "Ionuț Borlan"

CARTE: Amânarea aplicării pedepsei în teoria și practica dreptului penal

Autori: Ionuț BORLAN

Editura: Universul Juridic

Anul apariției: 2017

Ediția: 1

Disponibil: aici

Descriere: Lucrarea de față reprezintă corolarul unei activități de cercetare derulate de autor pe parcursul ultimilor ani, activitate reflectată deja în mai multe articole publicate în principalele reviste de specialitate din țară.

Așa se face că monografia căreia îi consacrăm aceste rânduri are la baza, așa cum se cuvine, o temeinică documentare, autorul parcurgând cea mai mare parte a materialelor relevante din doctrina română și un număr semnificativ de lucrări din doctrina străină. Chiar dacă cele mai multe dintre aceste lucrări au fost publicate sub imperiul Codului penal anterior și se referă la [vezi tot]

Vizualizări 196

Considerații privind constituirea ca parte civilă în noul proces penal

Autor: Ionuț BORLAN

Publicat în: Penalmente Relevant nr. 1/2016

Disponibil online: aici.

Rezumat: Noul proces penal reflectă eforturile legiuitorului de reorientare a concepției procesuale a Codului de procedură penală către sistemul bazat pe procedura acuzatorială, dar adaptată în mod corespunzător sistemului nostru continental. În acest context, dispozițiile procesuale privind exercitarea acțiunii civile nu au fost ocolite de legiuitor, fiind guvernate însă, în mod pregnant, de principiul soluționării cu celeritate a conflictului de drept penal ivit. Prin intermediul acestui studiu, autorul dorește să supună atenției cititorilor câteva aspecte de teorie privind constituirea ca parte civilă în noul proces penal, precum și modul în [vezi tot]

Vizualizări 140

Mărturia mincinoasă și favorizarea făptuitorului: specialitate unilaterală sau bilaterală?

Autor: Judecător drd. Ionuț BORLAN

Publicat în: Penalmente Relevant nr. 1/2021

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Principiul specialităţii este cel mai cunoscut principiu de soluţionare a concursului de calificări, fiind singurul dintre cele patru principii care beneficiază de o recunoaștere universală atât în doctrina română, cât și cea străină, fiind aplicat frecvent și în practica judiciară penală.

De altfel, tendinţa literaturii de specialitate române este aceea de utilizare exclusivă a principiului specialităţii pentru soluţionarea conflictului între două sau mai multe norme și, mai ales, atunci când una dintre normele aflate în conflict prezintă un element de specializare în raport cu cealaltă. Efectul [vezi tot]

Vizualizări 145