Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Cuvinte-cheie "Ion Rusu"

De ce dreptul penal al transporturilor?

Autor: Ion RUSU
Publicat în:
Revista Dreptul nr. 10/2018
Revistă disponibilă online:
aici
Why the criminal law of transports?
Abstract:
In this study there are presented the main scientific arguments that can be taken into account for promoting a new discipline, as sub-branch of the Romanian criminal law, namely the criminal law of transports. For the scientific arguing of this approach, there have been briefly examined the system of Romanian law, the syntagms of branch, sub-branch and institution of our law. As regards the criminal law, reference has been made to the two parts, [vezi tot]

Vizualizări 169

Prezumția de nevinovăție și dreptul de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor penale în Uniunea Europeană. Unele opinii critice

Autor: Ion RUSU

Publicat în: Revista Dreptul nr.9/2016

Disponibil onlineaici.

Titlul lucrării în engleză: Presumption of innocence and right to be present at the trial within the criminal procedures in the European Union. Some critical opinions

Abstract: In this paper the author has proceeded to a brief examination of the European normative act adopted in March 2016, which regulates the presumption of innocence and the right to be present at the trial within the criminal procedures, both rights being circumscribed to the right to a fair trial provided in Article 6 of the European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms. The study also makes [vezi tot]

Vizualizări 175

Elemente de neconstituționalitate cu privire la art. 318 din Codul de procedură penală

Autor: Ion RUSU
Publicat în:
Revista Dreptul nr. 8/2019
Revistă disponibilă online:
aici
Elements of unconstitutionality with regard to Article 318 of the Criminal Procedure Code
Abstract:
In the present study we have proceeded to analyze the text of Article 318 of the Criminal Procedure Code, in the light of the judicial practice in the matter. We also insisted on presenting some malfunctions in the application of the provisions of Article 318 (16) the 2nd sentence of the Criminal Procedure Code, provisions which in their essence prohibit the case prosecutor to adopt a solution [vezi tot]

Vizualizări 114

CARTE: Tratat de Cooperare judiciară internațională în materie penală

Coordonator: Alexandru BOROI

Autori: Ion RUSU, Minodora-Ioana BĂLAN-RUSU

Publicat de: Editura C.H. Beck

Anul apariției: 2016

Disponibil: aici

Descriere: Concepută din necesitatea de a asigura propriilor cetățeni și implicit organizării statale o securitate corespunzătoare, cooperarea judiciară în materie penală între statele lumii a cunoscut o importantă evoluție începând cu cea de-a doua jumătate a secolului trecut. Examinarea apariției și evoluției în timp a acestei instituții evidențiază faptul că perfecționarea acesteia a fost determinată în mod evident de evoluția fără precedent a criminalității și, în special, a celei organizate transnaționale.

După publicarea primei lucrări în acest domeniu în anul 2008, respectiv Cooperarea judiciară internațională în materie penală, [vezi tot]

Vizualizări 119

CARTE: Drept penal român. Partea specială. Volumul I

Autori: Ion Rusu (coordonator), Ioana Rusu, Bogdan Bîrzu

Anul apariției: 2021

Ediția: 1

Disponibil: aici

Descriere: În cuprinsul cursului, care este structurat în cinci volume, sunt examinate toate infracțiunile prevăzute în Codul penal român.

Fiecare infracțiune a fost examinată succint prin prisma obiectului juridic specific, obiectului material, laturii obiective, laturii subiective, a formelor, modalităților și sancțiunilor prevăzute de lege; de asemenea, am avut în vedere și unele observații legate de aplicarea legii penale mai favorabile în situații tranzitorii, precum și unele aspecte ce vizează competența de urmărire penală și judecată în primă instanță.

Am avut în vedere și situația tranzitorie [vezi tot]

Vizualizări 104

CARTE: Drept penal român. Partea specială. Volumul III

Autori: Ion Rusu (coordonator), Ioana Rusu, Bogdan Bîrzu

Anul apariției: 2021

Ediția: 1

Disponibil: aici

Descriere: În cuprinsul lucrării se continuă examinarea infracțiunilor cuprinse în Titlurile IV și V din Codul penal, Partea specială, respectiv a infracțiunilor contra înfăptuirii justiției și a celor de corupție și de serviciu.

Menționăm că în cadrul examinărilor am avut în vedere prezentarea și analiza textelor de incriminare luând în considerare ultimele modificări și completări operate în structura acestora, cum este cazul infracțiunilor de nedenunțare, evadare, nerespectarea hotărârilor judecătorești, folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane, precum și art. 308 C. pen., așa cum au [vezi tot]

Vizualizări 106

CARTE: Drept penal român. Partea specială. Volumul II

Autori: Ion Rusu (coordonator), Ioana Rusu, Bogdan Bîrzu

Anul apariției: 2021

Ediția: 1

Disponibil: aici

Descriere: În prezenta lucrare se continuă examinarea infracțiunilor prevăzute în Codul penal român în Titlurile II și III, respectiv a infracțiunilor contra patrimoniului și a celor privind autoritatea și frontiera de stat.

În cadrul examinării au fost avute în vedere în primul rând noile modificări și completări ale legii penale operate prin Legea nr. 207/2021, prin care a fost modificat și completat cu o nouă infracțiune Capitolul IV din Titlul II, fraude comise prin sisteme informatice și mijloace de plată electronice, Legea nr. 146/2021, [vezi tot]

Vizualizări 117