Autor: Ioan-Paul CHIȘ

Publicat în: Analele Universității din București – Seria Drept, 2015

Revistă diponibilă: aici.

Rezumat

Prin Noul Cod de procedură penală s-a introdus confirmarea redeschiderii urmăririi penale de către un organ de jurisdicție, prin aceasta înlăturându-se puterea discreționară a procurorului de a relua procedurile oricând dorește, chiar cu încălcarea drepturilor garantate de Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

Necesitatea confirmării redeschiderii urmăririi penale s-a impus din motive ce țin de precaritatea soluțiilor de netrimitere în judecată dispuse de procuror, actele judiciare emise de către magistratul Ministerului Public neavând autoritate de lucru judecat.

Prin prezentul studiu autorul a încercat să demonstreze că, în ipoteza în care procurorul [vezi tot]