Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Cuvinte-cheie "internet"
Featured

CARTE: Tratat de criminalitate informatică. Vol. I

Autor: George Zlati

Editura: Solomon

Anul apariției: 2020

Ediția: 1

Disponibil: aici

Descriere: Tratatul de criminalitate informatică (vol. I) este prima lucrare autohtonă care își asumă o analiză juridică cu adevărat aprofundată, dar în același timp multidisciplinară, a fenomenului criminalității informatice.

Din start, scopul declarat al lucrării este acela de a acoperi lipsurile actuale identificate în literatura de specialitate autohtonă și de a oferi soluții jurisprudențiale lipsite de echivoc la diverse probleme ce au generat o practică judiciară neunitară sau soluții discutabile în plan juridic. Deși ocazional analiza este una în plan conceptual, centrul de greutate al acestui tratat constă [vezi tot]

Vizualizări 336

Unele consideraţii privind incriminarea spam-ului la nivel internaţional

Autor: Adrian Cristian MOISE

Publicat în: Revista de Științe Juridice Nr. 2/2015

Disponibil online: aici.

A few considerations on the criminalization of Spamat international level

Abstract: In this study is carried out an analysis regarding criminalization of spam at international level. Starting from the definition of spam, first of all is analysed the problem if spam or unsolicited message could be criminalized by the provisions of article 5 of the Council of Europe Convention on cybercrime, as spam may overload the computer system functioning. Moreover, the study presents and analyzes spam regulation in the legislation of the United States of [vezi tot]

Vizualizări 74

The Digital World Affecting Children Rights and The Affects of Internet Governance

Autor: Elena TILOVSKA-KECHEDJI, Darian RAKITOVAN

Publicat în: Journal Of Eastern European Criminal Law no. 1/2018

Revistă disponibilăaici.

Abstract: In today’s modern world everybody uses the new technologies to communicate across the globe. Children from very young age use I-pads or smart phones to play, learn new things, communicate but not all the information or graphic imagery that is on the internet is good for them. Adults can distinguish and can choose what is appropriate and good. But can children distinguish the dangers that are on the internet? Can they decide for themselves and be protected from the online influences and information? The UN [vezi tot]

Vizualizări 146

Particularităţi ale limitării libertăţii de exprimare pe internet în cazul discursului urii (hate speech)

Autor: Carmen MOLDOVAN

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, nr. 1/2018

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Libertatea de exprimare nu constituie un drept absolut. Exercitarea sa poate fi restrânsă, cu respectarea condiţiilor generale prevăzute în instrumentele juridice internaţionale şi naţionale, atunci când se aduce atingere altor drepturi şi interese legitime individuale sau colective, prin discursuri sau mesaje ce depăşesc sfera acceptabilă a criticii şi constituie derapaje în exercitarea dreptului la libertatea de exprimare. Discursul urii (hate speech) constituie un astfel de derapaj, care prezintă valențe particulare în cazul difuzării şi răspândirii mesajelor sau discursurilor ce pot fi încadrate în această formă de [vezi tot]

Vizualizări 122

Dificultăți de ordin criminalistic în investigarea infracțiunilor informatice

Autor: Ancuța Elena FRANȚ

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, nr. 2/2017

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Societatea actuală îşi desfăşoară majoritatea activităţilor utilizând tehnologia digitală, fapt care aduce numeroase beneficii, dar care, în acelaşi timp, creează premisele unor infracţiuni specifice. Investigarea unor astfel de infracţiuni necesită dezvoltarea unei metodologii criminalistice speciale. Prezenta lucrare îşi propune să identifice modalităţile prin care pot fi descoperite asemenea infracţiuni şi cum pot fi identificaţi infractorii, evidenţiind, în acelaşi timp, dificultăţile cu care se confruntă investigatorii în anchetarea unor astfel de fapte antisociale. Dificultăţile pot apărea, de exemplu, atunci când infractorii îşi ascund adresa de IP, [vezi tot]

Vizualizări 102

Unele aspecte privind investigarea criminalistică a infracțiunilor informatice

Autor: Adrian Cristian MOISE

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 3/2017

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Investigarea infracțiunilor cibernetice se referă atât la o latură juridică caracterizată de legislația în vigoare privind criminalitatea informatică, cât și la o latură tehnică și științifică determinată de metodologiile și tehnicile de investigare utilizate în vederea realizării probelor digitale. Infracțiunile cibernetice se deosebesc de infracțiunile clasice prin caracteristici mai esențiale, care se transformă în avantaje reale pentru făptuitori: anonimatul; caracterul transfrontalier; credibilitate; simplitate; viteză; costuri foarte mici. Metodologia de investigare criminalistică a infracțiunilor cibernetice reprezintă „practicile, procedurile și tehnicile utilizate pentru a colecta, stoca, analiza și prezenta informații și dovezi care sunt obținute printr-o investigație criminalistică a [vezi tot]

Vizualizări 122

Aspecte referitoare la investigarea spălării banilor în cyberspaţiu

Autor: Adrian Cristian MOISE

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 5/2016

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Utilizarea Internetului în procesul de spălare a banilor a determinat apariția în literatura de specialitate a unei noi noțiuni, care se referă la spălarea banilor în spațiul virtual, numită spălare cibernetică. Spălarea cibernetică adaugă o perspectivă tehnologică a noțiunii de spălare a banilor, referindu-se la un domeniu mai larg al infracțiunilor, cel al infracțiunilor cibernetice. Astfel, noțiunea de spălare cibernetică cuprinde atât infracțiunea de spălare de bani, cât și cea de infracțiune informatică. În ceea ce privește spălarea cibernetică, infractorul folosește recursurile tehnologice la fel ca un instrument în activitatea de spălare a [vezi tot]

Vizualizări 118

The restriction of hate speech in web-based and conventional media

Autor: Balázs ELEK

Publicat în: Journal Of Eastern European Criminal Law no. 1/2018

Revistă disponibilăaici.

Abstract: Hate speech is any kind of spoken or written expression aimed to humiliating, intimidating, inciting violence, or provoking prejudicial actions against a particular societal group. Hate speech is usually directed at members of minority groups in connection with race, ethnicity, nationality, sexual orientation, gender identification or disability. For texts that are published on the Internet, there is no way to monitor the age of the readers or how they may interpret a given. Interpretations can vary greatly among different age groups. When hate speech is employed [vezi tot]

Vizualizări 112

Aplicarea teoriei ubicuităţii în identificarea locului săvârşirii infracţiunii în cazul faptelor penale săvârşite în mediul online

Autor: Mihai Dunea

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Supliment/2020

Disponibil online: aici.

Rezumat: În materia aplicării legii penale în spaţiu, o primă problemă care trebuie elucidată în vederea determinării principiului aplicabil (care va indica posibilitatea reţinerii incidenţei unei legi penale naţionale în soluţionarea unui raport juridic penal de conflict) este aceea a identificării locului săvârşirii infracţiunii. Potrivit dreptului penal român, cel puţin, dacă în urma determinării acestei chestiuni se stabileşte că locul / spaţiul pe care se poate considera ca fiind comisă o infracţiune este teritoriul unui anumit stat (în cazul nostru – România), atunci legea [vezi tot]

Vizualizări 148