Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Cuvinte-cheie "intenție"

Infracțiunile de bancrută (II) Comentarii pe articole. Articolul 240 C. pen. – Bancruta simplă

Autor: Ciprian BODU, Sebastian Valentin BODU

Publicat în: Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 6/2016

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Acest studiu, în trei părţi, este dedicat infracţiunilor de bancrută, atât simplă, cât şi frauduloasă, prevăzute de art. 240-241C. pen. Această a doua parte tratează infracţiunea de bancrută simplă. O persoană fizică – profesionist sau persoană fizică – reprezentant legal al persoanei juridice poate fi subiect activ al infracţiunii, dar nu şi persoana juridică. Un accent deosebit este pus pe reprezentantul legal, pentru a defini această noţiune, cu implicaţii atât civile, cât şi penale, precum şi pe mandatarul ad-hoc. Obiectul juridic este [vezi tot]

Vizualizări 96

Obţinerea ilegală de fonduri ale Uniunii Europene. Tendinţe jurisprudenţiale

Autor: Daniel GRĂDINARU

Publicat în: Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 9/2016

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Infracţiunea de obţinere ilegală de fonduri ale Uniunii Europene constă, potrivit actualei reglementări, în folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei. Aceasta poate fi de asemenea săvârşită prin omisiunea de a furniza, cu ştiinţă, datele cerute potrivit legii pentru obţinerea de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta [vezi tot]

Vizualizări 82

Unele consideraţii teoretice privind reglementarea instituţiei participaţiei improprii în Codul Penal Român

Autor: Maria-Ioana MĂRCULESCU-MICHINICI

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, nr. 2/2016

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Preluată din codificarea anterioară, instituţia participaţiei improprii este consacrată de art. 52 Cod penal. Reglementată în (aceleaşi) modalităţi normative (şi anume: intenţie – culpă; intenţie – lipsă de vinovăţie), participaţia improprie este completată cu prevederile referitoare la forma principală a coautoratului, alături de instigarea improprie şi complicitatea improprie. În limita unui articol de sinteză, autoarea s-a limitat la expunerea unor aspecte teoretice constante, dar şi a unora de noutate, care reies din prevederile normative în vigoare, fiind punctate şi unele aspecte controversate (opinii divergente) în materie.

Cuvinte-cheie: [vezi tot]

Vizualizări 87

Short considerations regarding the possibility of acknowledging the offence of leaving the accident’s scene if the vehicle crash was made with intention

Autor: Bogdan Mihai Dumitru

Publicat în: Analele Universității „Titu Maiorescu”, 2019

Disponibil onlineaici.

Abstract: There is a jurisprudential and doctrinal orientation which acknowledges cumulatively the offence of hitting or other violence or as the case may be, attempt of murder with leaving the accident scene. Another jurisprudential and doctrinal orientation states that the offence of leaving the accident scene cannot be considered as to be borne by the perpetrator. Through a careful analysis of Anglo-Saxon and continental legal doctrine, the relevant national law texts, as well as the international ones of the European Union, the case law of the European [vezi tot]

Vizualizări 86

Incrimination and penalty of attempt

Autor: Adina Maria Alexandra Popescu, Adinan Halil

Publicat în: Analele Universității „Titu Maiorescu”, 2020

Disponibil onlineaici.

Abstract: The execution of the intention to commit a socially dangerous act that is criminally sanctioned takes place gradually and successively until the final production of a result. During this period, circumstances may arise and result in the interruption of the execution or the lack of the expected effect of the actions that constitute the material element of a committed crime. Based on the Criminal Code, the attempt means to try out to implement the direct or indirect intention to commit a certain crime by committing [vezi tot]

Vizualizări 249

Excesul de autor în legea penală şi practica judiciară

Autor: Mariana GRAMA (TIMOTIN)

Publicat în: In honorem Flavius Antoniu Baias. Aparența în drept (coord. Adriana Almășan, Ioana Vârsta, Cristina Zamșa), Ed. Hamangiu, București, 2021

Lucrare disponibilăaici

Rezumat: Autorul este o persoană care acţionează liber şi conştient. Oricât de detaliat este elaborat planul săvârşirii infracţiunii, oricât de minuţios şi-au expus esenţa intenţiei sale organizatorul şi instigatorul, oricât de bine şi-a îndeplinit complicele rolul său, autorul întotdeauna are posibilitatea să „introducă” în realizarea acestei intenţii anumite corectări, ce pot fi explicate prin deprinderile, caracterul, temperamentul, starea sa sufletească sau sunt legate de schimbarea ambianţei, în care autorul este nevoit să acţioneze, dar mai pot apărea şi [vezi tot]

Vizualizări 162

Participația improprie. Analiza unor cazuri particulare

Autor: Dorel HERINEAN

Publicat în: Penalmente Relevant nr. 2/2018

Disponibil online: aici.

Rezumat: Participația improprie este o instituție care a fost reglementată pentru a valida teoriile elaborate de doctrina cu scopul de a acoperi anumite situații care excedeau sferei de reglementare a formelor clasice de participație. Această instituție este una complexă, care poate ridica dificultăți de interpretare și aplicare în situații concrete, scopul acestui articol fiind de a prezenta, mai întâi, câteva considerații generale, care sintetizează o bună parte din doctrina apărută cu privire la participația improprie, precum și de a învedera câteva aspecte relative la participația improprie în cazul [vezi tot]

Vizualizări 81

Vinovăția în cazul infracțiunilor comise de persoana juridică

Autor: Cristina CUCOANIȘ

Publicat în: AUBD – Forum juridic nr. 3/2021

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Prezentul material își propune să abordeze succint una dintre cele mai stridente probleme născute în legătură cu răspunderea penală a persoanei juridice, anume determinarea formei de vinovăție a acesteia, cu referire la raportul dintre vinovăția persoanei juridice și cea a persoanei fizice și oferirea unor aspecte de luat în considerare atunci când se analizează aceste elemente. Totodată, lucrarea atrage atenția asupra riscurilor la care persoana juridică se poate expune dacă nu își duce la îndeplinire obligațiile de control și de supraveghere. 

Cuvinte-cheie: răspundere penală, persoană juridică, formă vinovăție, control, [vezi tot]

Vizualizări 151