Autor: Daniela MICU, Raul-Felix HODOȘ

Publicat în: Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 6/2019

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Prezenta lucrare îşi propune să analizeze efectele pe care sechestrul penal asigurător le are asupra bunurilor debitorului aflat în insolvenţă/faliment şi să susţină caracterul special, derogatoriu, al prevederilor legislaţiei insolvenţei faţă de cele ale legislaţiei penale în ce priveşte valorificarea bunurilor debitorului.

Cuvinte-cheie: sechestru asigurător; procedura insolvenţei; valorificarea bunurilor debitorului.

Abstract: The present paper aims to analyse the effects that the criminal precautionary seizure may have on the assets of the debtor who is in insolvency or bankruptcy procedure and to highlight the special, [vezi tot]