Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Cuvinte-cheie "infracțiuni de corupție"

Elemente de noutate ale Codului penal din 2009 în materia infracţiunilor de corupţie

Autor: Ruxandra Răducanu

Publicat în: Revista de Științe Juridice Supliment 2/2015

Disponibil online: aici.

Novelties of the 2009 Criminal Code in matters of corruption offenses

Abstract: The Criminal Code of 2009 has elements of novelty in the field of corruption offenses, based on a new vision of the crime of bribery. Thus, although apparently no longer criminalized, the offense of receiving undue advantages, the new structure of the offense of bribery allows the criminalization of receiving undue benefits by officials who first takes place after performance of the duties falling within its service. Another novelty aimed at miled criminalizing the receipt of bribes [vezi tot]

Vizualizări 94

Entrapment in Case of Corruption Offenses – Breach of the Right to a Fair Trial

Autor: Magdalena ROIBU

Publicat în: Journal Of Eastern European Criminal Law no. 2/2014

Revistă disponibilăaici.…

[vezi tot]
Vizualizări 93

The Approver in Corruption Cases: A Witness in His Own Trial?

Autor:  Flaviu CIOPEC

Publicat în: Journal Of Eastern European Criminal Law no. 2/2014

Revistă disponibilăaici.…

[vezi tot]
Vizualizări 64

Moral Considerations on Bribery and Corruption

Autor: Gábor SZABÓ

Publicat în: Journal Of Eastern European Criminal Law no. 2/2014

Revistă disponibilăaici.…

[vezi tot]
Vizualizări 66

Infracţiunea de trafic de influenţă. Aspecte legislative, doctrinare şi jurisprudenţiale

Autor: MARES Mihai, LUPASCU Dan
Publicat în: Pandectele Romane nr. 6/2017
Disponibil onlineaici.
Rezumat: Prezenta lucrare îşi propune să ofere o privire de ansamblu asupra incriminării traficului de influenţă în România, prin analizarea aspectelor teoretice relevante şi a jurisprudenţei naţionale. Dispoziţiile ce reglementează această infracţiune reprezintă un exemplu ilustrativ al politicii penale din prezent, plasate în contextul mai larg al eforturilor naţionale anti-corupţie precum şi al preocupării de a respecta întocmai angajamentele internaţionale şi europene în această materie. O atenţie specială va fi acordată delimitării infracţiunii de trafic de influenţă de alte infracţiuni cu care prezintă anumite [vezi tot]

Vizualizări 133

Natura dispozițiilor art. 308 din Codul penal și consecințele acesteia

Autor: Alexandra Șinc

Publicat în: 2015, JURIDICE.ro

Disponibil onlineaici.

[vezi tot]
Vizualizări 92

Avocatul – subiect activ al infracțiunilor de corupție

Autori: Vasile IONIȚĂ, Gheorghe IVAN

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 3/2018

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Autorii analizează una dintre problemele vitale apărute în practica judiciară: posibilitatea legală ca avocatul să fie considerat subiect activ al infracțiunilor de corupție.

Cuvinte-cheie: avocat; conflict negativ de competență; infracțiuni de corupție; subiect activ.

Abstract: The authors analyze one of the vital issues appeared in the judicial practice: the legal possibility that the lawyer may be considered active subject of the corruption offences.

Keywords: lawyer; negative conflict of competence; corruption offences; active subject.…

[vezi tot]
Vizualizări 133

Drepturile și libertățile fundamentale în contextul implementării metodologiei privind investigarea infracțiunilor de corupție

Autor: Mihail GORINCIOI

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Supliment nr. 1/2022

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Jurisprudența în materie penală stabilește o viziune destul de largă asupra aspectelor referitoare la dimensiunea fenomenului de corupție, precum și cu privire la mijloacele de urmărire penală. Unii practicieni anticorupție au susținut că principiile drepturilor omului constituie obstacole în calea aplicării legii anticorupție. În contradictoriu, majoritatea mișcărilor pentru drepturile omului au susținut că anumite practici anticorupție amenință principiile drepturilor omului în contextul luptei împotriva corupției. Deși există perspective destul de exagerate privind existența unor tensiuni dintre drepturile omului și metodologia de investigare a infracțiunilor [vezi tot]

Vizualizări 116

Cercetarea locului faptei în cazul constatării infracțiunilor de corupție

Autori: Valentin TRIF, Adrian PETRE

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 8/2017

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Infracțiunile de corupție, prin specificul lor, au unele particularități în comparație cu alte infracțiuni. Aceasta, pentru a sublinia cât mai exact împrejurările în care s-a săvârșit fapta penală, cercetarea locului faptei impune respectarea unor proceduri care să garanteze păstrarea tuturor mijloacelor de probă utile pentru lămurirea cauzei. Prin urmare, presupune dovada existenței sau inexistenței infracțiunii și dacă este pozitiv stabilirea infracțiunii făptuitorului precum și dovada flagrantului. Importanța modului în care se realizează activitatea de constatare a infracțiunilor flagrante este dată de faptul că reprezintă un moment ireversibil în activitatea de urmărire penală, [vezi tot]

Vizualizări 120

Aspecte particulare ale tacticii audierii martorilor la infracțiunile de corupție

Autor: Andriana Cotorobai

Publicat în: Revista Universul Juridic nr.4/2019.

Disponibil onlineaici.

Abstract: The hearing of the witnesses is one of the most important absolutely necessary stages, in
distinguishing in the criminal pursuit phase, and requires observance in all circumstances,
irrespective of the degree of difficulty of the case. The hearing of the witnesses concerning the
corruption cries represents the most important stage in the criminal pursuit phase, as the statements
of the witnesses that have information related to corruption crime can represent basic evidence in
finding the truth and settling the case. Corruption, in the historical perspective constitutes the
phenomenon based on the [vezi tot]

Vizualizări 111