Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Cuvinte-cheie "infracțiuni contra patrimoniului"

Infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii. Abuzul de încredere prin fraudarea creditorilor

Autor: Cristina ROTARU-RADU

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 7/2014

Revistă disponibilăaici.

Rezumat realizat de redacție: Studiul este o analiză a articolului 239 din Codul penal, care cuprinde două infracțiuni distincte, incriminarea la alin. (2) nefiind o variantă asimilată celei de la alin. (1). Ambele infracțiuni sancționează comportamentul ilicit al debitorului, încercând să zădărnicească capacitatea creditorului de a-și satisface creanța față de acesta printr-o procedură de executare silită.

Cuvinte-cheie: abuz de încredere; fraudarea creditorului; infracțiune.

Crimes against patrimony by disregarding trust. Breach of trust by defrauding creditors

Abstract: The study is an analysis of Article 239 of the Criminal Code, which contains two distinct offenses, the criminalization in para. (2) being not [vezi tot]

Vizualizări 246

The Concept and Typical Forms of Economic Crime

Autor: László KŐHALMI

Publicat în: Journal Of Eastern European Criminal Law no. 2/2015

Revistă disponibilăaici.

Abstract: There are different concepts of economic crime by each sciences and it shows resemblances with other types of crimes. The colloquial definition embraces every crimes, infringements, unethical attitudes, which results in gaining unlawful economic benefits by the economic actors. The Criminal Code gives a guide for the criminal law’s definition. In criminology it has a wider range than in the criminal law. The vernacular often use “white­collar crime” as a synonym for it. Distinguishing economic crime from crime against property is extremely hard since both [vezi tot]

Vizualizări 97

CARTE: Drept penal. Partea specială conform noului Cod penal. Ediția 4

Autor: Gheorghe IVAN, Mari-Claudia IVAN

Publicat în: Gheorghe Ivan, Mari-Claudia Ivan, Drept penal. Partea specială conform noului Cod penal. Ediția 4, Ed. C. H. Beck, București, 2019

Disponibil onlineaici

Descriere: Lucrarea analizează instituțiile juridice fundamentale ale Părții generale a noului Cod penal (Legea nr. 286/2009), având la bază nu numai o cercetare științifică a acestora, dar și vasta experiență a primului autor ca practician al dreptului penal. Pentru a veni în sprijinul absolvenților facultăților de drept care doresc să urmeze cariera de judecător sau procuror, autorii au avut în vedere și tematica concursului de admitere la Institutul Național al Magistraturii, analizând detaliat fiecare instituție și [vezi tot]

Vizualizări 205

CARTE: Drept penal. Partea specială I. Infracțiuni contra persoanei, infracțiuni contra patrimoniului

Autori: Victoria CRISTIEAN

Editura: Universul Juridic

Anul apariției: 2017

Disponibil: aici

Descriere: Lucrarea supune analizei infracțiunile incluse în Titlul I („Infracțiuni contra persoanei”) și Titlul II („Infracțiuni contra patrimoniului”) din Partea specială a Codului penal, conținând explicații pe marginea textelor acestuia și care sunt însoțite de trimiteri la alte opinii exprimate în literatura de specialitate, de numeroase exemple din practica judiciara și nu în ultimul rând de aspectele care au generat controverse doctrinare.

Lucrarea supune analizei infracțiunile incluse în Titlul I („Infracțiuni contra persoanei”) si Titlul II („Infracțiuni contra patrimoniului”) din Partea speciala a Codului penal, conținând explicații pe marginea textelor acestuia și care [vezi tot]

Vizualizări 211

CARTE: Drept penal. Partea specială. Volumul I Infracțiuni contra persoanei și a patrimoniului

Autor: Ioan Marcel RUSU

Editura: Hamangiu

Anul apariției: 2016

Ediția: 1

Disponibilaici

Descriere:  Lucrarea de față cuprinde analiza infracțiunilor incluse în Titlurile I („Infracțiuni contra persoanei”) și II („Infracțiuni contra patrimoniului”) din Partea specială a Codului penal în vigoare de la 1 februarie 2014.

Sunt prezentate detaliat elementele fiecărei infracțiuni – obiectul juridic și obiectul material, subiectul activ și subiectul pasiv, latura obiectivă și latura subiectivă, tentativa și consumarea infracțiunii, sancțiunile care pot fi aplicate, formele agravate, cauzele justificative și cauzele speciale de nepedepsire, acolo unde ele există, aspecte de ordin procesual.

Pentru o cât mai bună înțelegere a dispozițiilor de lege examinate, considerațiile teoretice ale autorului sunt [vezi tot]

Vizualizări 136

CARTE: Drept penal. Partea specială I. Infracţiuni contra persoanei şi infracţiuni contra patrimoniului

Autor: Valerian Cioclei

Anul apariției: 2021

Ediția: 6

Disponibil: aici

Descriere: Partea specială a dreptului penal, privită ca ştiinţă ori ca disciplină de studiu, are menirea de a facilita înţelegerea incriminărilor şi a modului în care diferite fapte penale pot fi încadrate în tiparele fixate de legiuitor. Este o operaţie de transpunere în formule, adică în articole de lege, a unor fapte de viaţă, considerate intolerabile pentru derularea normală a relaţiilor sociale. Pentru cei care stăpânesc litera şi spiritul Codului, orice formulă are o traducere clară în fapte penale concrete şi orice faptă penală concretă poate fi transpusă [vezi tot]

Vizualizări 224