Autor: RĂDUCAN Gabriela
Publicat în: Pandectele Romane nr. 2/2018
Disponibil onlineaici.
Rezumat: Articolul analizează natura juridică a termenului prevăzut de art. 207 alin. (1) C. pr. pen., calculul acestuia şi sancţiunea nerespectării lui. Pornind de la aspectele teoretice şi analiza textelor legale, prin intermediul unui exemplu practic – analiza unei speţe concrete, autorul aduce argumente în sensul calificării termenului prevăzut de art. 207 alin. (1) C. pr. pen., ca termen procedural peremptoriu, absolut, minim, de regresiune, care se calculează pe zile libere, potrivit art. 269 alin. (1), (2) şi (4) C. pr. pen., argumentând şi sancţiunile [vezi tot]