Autor: Tudor Jalbă

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași nr. 1/2021

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Scopul acestei cercetări constă în analiza amplă a victimei ca parte componentă a infracţiunii de încălcare a regulilor de protecţie a muncii. În prezenta lucrare sunt abordate problemele care se întâlnesc la calificarea juridico-penală a infracţiunii nominalizate în legătură cu statutul persoanei victimă, fiind făcute în acest sens propuneri pentru ajustarea legislaţiei în vederea înlăturării deficienţelor la încadrarea juridică a faptei. În conţinutul lucrării se vor regăsi și răspunsurile referitor la evoluarea persoanei juridice în calitate de victimă a infracţiunii în cauză.

Cuvinte-cheie: victimă; [vezi tot]