Autor: HUSTI Georgian Marcel

Publicat în: Caiete de Drept Penal nr. 2/2019

Disponibil onlineaici.

RezumatParchetul European (EPPO) este prevăzut să-şi asume funcţiile până la sfârşitul anului 2020. Prin urmare, faza de construcţie va fi de aproximativ trei ani. În sistemul juridic naţional românesc şi, în general, în statele care au decis să adere la această cooperare consolidată, trebuie să se facă numeroase schimbări. Pentru a exemplifica, în România, Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară şi Codul de procedură penală trebuie actualizate pentru a include Regulamentul Consiliului (UE) 2017/1939. Scopul acestui studiu este [vezi tot]