Autor: Ştefan BOBOC

Publicat în: Revista Română de Dreptul Muncii nr. 2/2014

Revistă diponibilăaici.

Rezumat: Infracţiunea de folosire abuzivă a funcţiei în scop sexual reprezintă o noutate în legislaţia internă. Infracţiunea prevăzută la art. 299 noul C. pen. reuneşte în cuprinsul său două fapte distincte, una creată pornind de la infracţiunea de hărţuire sexuală prevăzută la art. 2031vechiul C. pen. (aşa-numita hărţuire verticală), iar cealaltă reprezentând o creaţie nouă inspirată din dispoziţiile Codului penal spaniol. Infracţiunea este prevăzută în cadrul Capitolului II al Titlului V noul C. pen., capitol care este consacrat infracţiunilor de serviciu, deoarece legiuitorul a apreciat că faptele de acest gen sunt de natură să [vezi tot]