Autor: Manole Ciprian POPA

Publicat în: Revista Română de Drept Comercial nr. 2/2020

Revistă disponibilă: aici.

Rezumat: Noua legislaţie în materia prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului a generat în sarcina societăţilor comerciale obligaţia de a declara beneficiarul real al societăţii la oficiul registrului comerţului, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali. Criteriile pe baza cărora se determină beneficiarul real, consecinţele neîndeplinirii obligaţiei de declarare a beneficiarului real şi lipsa unui mecanism adecvat prin care să poată fi identificate societăţile exceptate de la îndeplinirea acestei obligaţii pot ridica probleme serioase, aşa cum vom arăta în lucrarea de faţă.

Cuvinte-cheie: beneficiar real; [vezi tot]