Autor: Stela BOTNARU, Ghenadie TANAS

Publicat în: Studia Universitatis Babeș-Bolyai Iurisprudentia nr. 4/2019

Disponibil onlineaici.

Rezumat: În articol este prezentată o succintă analiză a legislaţiei penale a Austriei, în ceea ce privește incriminarea faptei de corupere a alegătorilor și altor infracţiuni electorale precum împiedicarea exercitării drepturilor electorale, fraudarea votului, violarea confidenţialităţii votului ș.a. Actualitatea temei cercetate reiese din necesitatea consolidării proceselor democratice, în special a celor legate de procesul alegerilor. Infracţiunile comise în domeniul electoral aduc atingerea nemijlocită democraţiei reprezentative din cadrul unui stat. Respectiv, cu cât mai dezvoltat este cadrul legal în domeniul infracţiunilor din sfera electorală, cu atât mai protejată poate fi considerată [vezi tot]