Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Cuvinte-cheie "George-Alexandru Lazăr"
Featured

CARTE: Răspunderea penală a persoanei juridice. O instituție transatlantică. De la evaluarea vinovăției la aplicarea și executarea sancțiunilor

Coordonatori: Andra-Roxana Trandafir, George-Alexandru Lazăr

Autori: Remus Budăi, Mihai Dunea, Claudia Ghica-Lemarchand, Dorel Herinean, Anca Jurma, Irina Kuglay, George-Alexandru Lazăr, Lavinia Valeria Lefterache, Sebastian Rădulețu, Laura Stănilă, Andra-Roxana Trandafir, Mihail Udroiu, E. Rely Vîlcică

Anul apariției: 2021

Ediția: 1

Disponibil: aici

Descriere: În paginile acestui volum se regăsesc, pe de o parte, reflecțiile valoroase ale profesorilor și practicienilor care au modelat înfățișarea răspunderii penale a persoanei juridice în România de la momentul la care această instituție a fost introdusă în legislația noastră. Lucrarea reunește astfel experiența academică și practică a autorilor care s-au remarcat în cercetarea răspunderii penale [vezi tot]

Vizualizări 212
Featured

CARTE: Sistemul sancționator aplicabil persoanelor juridice

Autor: George-Alexandru LAZĂR

Anul apariției: 2021

Ediția: 1

Disponibil: aici

Descriere: Lucrarea reprezintă primul demers științific care tratează exclusiv sistemul sancționator aplicabil persoanelor juridice, realizând o analiză în profunzime a tuturor instituțiilor de drept penal și procesual penal utilizate în aplicarea pedepselor. Partea întâi este dedicată măsurilor preventive, care în actuala configurație legală pătrund nepermis de mult în sfera sistemului sancționator. Sunt analizate numeroasele probleme care au apărut până acum, precum și cele care pot apărea în continuare în practica judiciară, însoțite de propuneri de lege ferenda pentru reformarea acestei instituții. 

A doua parte a lucrării este dedicată nucleului dur al sistemului sancționator: [vezi tot]

Vizualizări 176
Featured

Cifra de afaceri și activul patrimonial – criteriile speciale de individualizare a cuantumului zilelor-amendă în cazul persoanelor juridice

Autor: George-Alexandru LAZĂR

Publicat în: Andra-Roxana Trandafir, George-Alexandru Lazăr (coord.), Răspunderea penală a persoanei juridice. O instituție transatlantică. De la evaluarea vinovăției la aplicarea și executarea sancțiunilor, Ed. Solomon, București, 2021

Lucrare disponibilăaici

Rezumat: Legiuitorul de drept penal a prevăzut pentru individualizarea cuantumului unei zile-amendă două criterii distincte: cifra de afaceri și activul patrimonial. primul este utilizat în cazul persoanelor juridice cu scop lucrativ, al doilea în cazul persoanelor juridice fără scop lucrativ. dacă, pentru majoritatea ipotezelor practice, aceste criterii se dovedesc foarte utile și eficiente pentru determinarea corectă a dimensiunii financiare a persoanei juridice, există ipoteze particulare care pot ridica dificultăți de aplicare. [vezi tot]

Vizualizări 123

Individualizarea pedepselor aplicabile persoanelor juridice

Autor: LAZĂR George-Alexandru

Publicat în: Caiete de Drept Penal nr. 4/2018

Disponibil onlineaici.

RezumatRăspunderea penală a persoanei juridice nu a reprezentat unul dintre domeniile în care Codul penal din 2014 a adus modificări revoluţionare, deşi în tezele prealabile adoptării acestuia individualizarea pedepselor a reprezentat un element central. În privinţa sancţiunilor aplicabile persoanei juridice, evoluţia legislaţiei penale a fost timidă, comparativ cu reglementarea răspunderii penale a persoanei fizice.

În afară de lipsa diversităţii pedepselor principale, reglementarea actuală este limitată şi sub aspectul criteriilor de individualizare, ce sunt împrumutate din materia răspunderii persoanei fizice. În acelaşi timp, sistemului sancţionator îi lipseşte caracterul progresiv, centrat pe [vezi tot]

Vizualizări 84

Măsurile preventive aplicabile persoanei juridice

Autor: George-Alexandru LAZĂR

Publicat în: Analele Universității din București – Seria Drept, 2018

Revistă diponibilă: aici.

Rezumat:

Măsurile preventive prevăzute de Codul de Procedură Penală în cazul persoanelor juridice au fost reglementate de o manieră „compactă”, într-un unic articol, iar puținele modificări aduse acestor dispoziții legale nu au reprezentat îmbunătățiri semnificative. Limitările actualei legislații în materie devin tot mai vizibile odată cu diversificarea practicii judiciare, producând efecte care sunt dificil de conciliat cu scopul măsurilor preventive.Prezentul demers își propune să analizeze mai întâi condițiile în care pot fi dispuse măsurile preventive față de persoana juridică, realizând corelațiile necesare cu partea generală a Codului de [vezi tot]

Vizualizări 149

Infracțiunea putativă. Studiu de caz al consecințelor erorii subiectului infracțiunilor de corupție

Autor: George-Alexandru LAZĂR

Publicat în: Analele Universitatii din Bucuresti – Seria Drept, 2017

Revistă diponibilă: aici.

Rezumat: Prezentul demers își propune să trateze comparativ cele două mari curente în materia infracțiunii putative, prin raportare la posibilitatea reținerii unei tentative sau adoptarea tezei impunității. Pentru calificarea perspectivelor oferite de practica judiciară și literatura de specialitate punctul de plecare îl reprezintă formele erorii care pot sta la baza reținerii unei fapte putative: eroarea inversă de fapt și eroarea inversă de drept.

Dincolo de literatura autohtonă, lucrarea tratează și elementele de drept comparat incidente, precum și motivele pentru care sistemele de drept de inspirație franceză au cunoscut revirimente jurisprudențiale [vezi tot]

Vizualizări 177

CARTE: Poprirea. O triplă perspectivă – civilă, fiscală și penală

Autori: George-Alexandru Lazăr, Roxana Stanciu, Andra-Roxana Trandafir, Nicolae-Horia Țiț

Anul apariției: 2021

Ediția: 1

Disponibil: aici

Descriere: Interesul analizării popririi dintr-o triplă perspectiva – civilă, fiscală și penală – provine din preocupările constante ale autorilor în materia executării silite și a măsurilor asigurătorii, experiență acumulată de aceștia fiind valorificată într-o lucrare de sinteză care tratează materia popririi într-o modalitate care urmărește să clarifice numeroasele probleme pe care practică le-a evidențiat. 

Confruntați cu un domeniu extrem de vast, autorii au încercat să examineze cât mai aproape de preocupările practicienilor dificultățile de interpretare identificate în legătură cu poprirea, păstrând, în același timp, [vezi tot]

Vizualizări 488

CARTE: Răspunderea penală a persoanei juridice. Caiet de seminar

Autori: Andra-Roxana Trandafir (Ilie), George-Alexandru Lazăr

Anul apariției: 2021

Ediția: 1

Disponibil: aici

Descriere: Lucrarea, structurată în 14 teme, reprezintă un instrument de lucru pentru seminare, urmând tematica cursului de Răspunderea penală a persoanei juridice. Caietul de seminar se dorește a fi un mijloc de fixare a cunoștințelor de bază în această materie, de aceea cuprinde o scurtă trecere în revistă a noțiunilor teoretice din titlurile și capitolele stabilite în tematică, spețe cu diferite grade de complexitate, întrebări și teste grilă.

Cuvinte-cheie: persoana juridică, răspundere penală, exerciții practice.…

[vezi tot]
Vizualizări 147

Măsura preventivă prevăzută de art. 493 alin. (1) lit. a) C.pr.pen. nu vizează dizolvarea sau lichidarea din procedura falimentului prevăzută de Legea nr. 85/2014

Autor: Andra-Roxana TRANDAFIR, George-Alexandru LAZĂR

Publicat în: AUBD – Forum juridic nr. 3/2020

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Prezentul material arată, sintetic, că interpretarea logică a art. 493 alin. (1) lit. a) C.pr.pen. conduce la concluzia că măsura preventivă nu poate fi aplicată persoanelor juridice în insolvență. Drept urmare, instanțele nu pot, în baza art. 493 alin. (1) lit. a) C.pr.pen., să interzică începerea procedurilor de insolvență sau să le suspende, nici măcar în ceea ce privește interzicerea dizolvării sau a lichidării care are loc în cadrul acestei proceduri. Soluția a fost consacrată de Înalta Curte de Casație și Justiție prin decizia nr. 18/2020 pronunțată [vezi tot]

Vizualizări 96

O necesară precizare în raport de forma de vinovăție cu care sunt săvârșite formele agravate ale infracțiunii de zădărnicire a combaterii bolilor

Autor: George-Alexandru LAZĂR

Publicat în: AUBD – Forum juridic nr. 1/2020

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Având în vedere publicarea articolului „Modificările propuse pentru modificarea Codului Penal în vederea combaterii răspândirii coronavirusului” imediat după apariția textelor de lege, aducem câteva clarificări, după cântărirea mai îndeaproape a unor particularități ale textului de lege. În principal, considerăm că variantele agravate prevăzute de art. 352 alin. (5) și (6) C.pen. se săvârșesc cu intenție depășită, iar în ipoteza în care rezultatul mai grav, vătămarea corporală sau decesul, este urmărit sau acceptat de agent, se va reține un concurs între zădărnicirea combaterii bolilor și vătămare corporală sau omor. Totodată, [vezi tot]

Vizualizări 96