Autor: BUDIȘAN Călin

Publicat în: Caiete de drept penal nr. 4/2017

Disponibil onlineaici.

RezumatMaterialul de faţă reprezintă expunerea prezentării susţinute de autor cu ocazia conferinţei „Codurile penale la trei ani de la intrarea în vigoare”, organizată la Cluj-Napoca în martie 2017.

În prima parte a studiului, analiza urmăreşte începuturile prezumţiei de nevinovăţie plecând de la adagiul potrivit căruia este mai bine să laşi nepedepsită o crimă decât să pedepseşti un nevinovat, raportându-se la principiile juridice formulate iniţial jurisconsulţii romani, în numele dreptului natural şi al moralei, pentru ca mai apoi să se ajungă la operele lui Montesquieu, Jean Jaques Rousseau şi Beccaria.

Următoarea secţiune [vezi tot]