Autor: Andrei ZARAFIU Publicat în: Analele Universității din București – 2014, Supliment Disponibil onlineaici. Rezumat: Realizarea justiţiei represive şi a activităţii judiciare în ansamblul său este în mod fundamental aşezată pe principiul separării funcţiilor judiciare. Chiar dacă acest principiu funcţiona implicit şi sub imperiul vechii reglementări, fiind premisa manifestării judiciare a sistemelor procesuale moderne, noua legislaţie procesual penală aduce şi consacrarea sa expresă la nivel normativ. Cu toate acestea, exprimarea legislativă a principiului nu exclude şi apariţia unor impedimente procesuale apte să îngreuneze aplicarea imediată şi efectivă a noii legislaţii procesual penale, [vezi tot]