Autor: Alexandre VIALA

Publicat în: Analele Universității din București – Seria Drept, 2018

Revistă diponibilă: aici.

Rezumat: Articolul tratează problema semnificației pedepsei din perspectiva celor două presupoziții filosofice fundamentale ale sale. În prima parte, este examinată presupoziția ficțiunii liberului arbitru al individului, prin prezentarea unor concepte și argumente importante ale operei lui Immanuel Kant. In a doua parte a articolului este examinată presupoziția caracterului exemplar, disuasiv al pedepsei. În opinia autorului această dimensiune a pedepsei se exprimă ca realitate antropologică. Demersul din această a doua parte are în centrul său prezentarea unor concepte și argumente din filosofia lui Arthur Schopenhauer. 

Cuvinte-cheie: pedeapsă; exemplaritate a pedepsei; disuasiune; [vezi tot]