Autor: George ZLATI

Publicat în: Penalmente Relevant (blog)

Disponibil onlineaici.

Descriere: Autorul și-a propus să analizeze efectele în timp ale deciziilor Curţii Constituţionale, având în vedere recentele hotărâri ale Curţii ce au suscitat numeroase discuţii în doctrină și practica judiciară.

[vezi tot]