Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Cuvinte-cheie "evaziune fiscală"

Probleme controversate de drept privind latura civilă, în cauzeleavând ca obiect infracţiuni de evaziune fiscală

Autor: Alexandra Mihaela Şinc 

Publicat în: Revista Themis nr. 1/2016

Disponibil online: aici.

Cuvinte-cheie: evaziune fiscală; pretențiile părții civile; obligarea inculpatului la repararea prejudiciului; plata prejudiciului în cauzele cu mai mulți inculpați; măsuri asigurătorii; sechestrul instituit asupra tuturor bunurilor mobile și imobile ale suspectului; prejudiciu…

[vezi tot]
Vizualizări 183

Evaziune fiscală și prețuri de transfer

Autor: Roman Bradu, Corneliu Preda

Publicat în: 2022, JURIDICE.ro

Rezumat:

Stabilirea granițelor dintre comportamentele care constituie evaziune fiscală și cele ce se situează în afara ilicitului penal reprezintă un subiect de maxim interes atât pentru persoanele chemate să aplice legea, cât și, mai ales, pentru justițiabil. În prezentul articol autorii își propun să analizeze relația evaziune fiscală – prețuri de transfer. În jurul acesteia s-a format de-a lungul timpului o practică neunitară la nivelul organelor judiciare, aptă să genereze confuzii. Autorii consideră că problemele relative la prețurile de transfer se plasează în zona contencios-fiscală, nefiind sub autoritatea legii penale. În susținerea acestei opinii [vezi tot]

Vizualizări 143

Despre heirupism şi evaziune fiscală

Autor: Milu-Constantin Timoce

Publicat în: 2015, JURIDICE.ro

Disponibil onlineaici.

[vezi tot]
Vizualizări 79

Este sau nu infracțiunea de evaziune fiscală, infracțiune de pericol?

Autor:  Mihai-Costin Toader

Publicat în: 2015, JURIDICE.ro

Disponibil onlineaici.

[vezi tot]
Vizualizări 105

On a new tool to combat tax evasion

Autor: Csaba SZILOVICS

Publicat în: Journal Of Eastern European Criminal Law no. 1/2019

Revistă disponibilăaici.

Abstract: These days, the Hungarian Government has established new tools in the fight against the tax fraud, and tax avoidance. These new appliances mostly use the digital world elements, like Online cash register, Electronic Public Road Trade Control System (EKÁER), digital billing system and HU-GO network system. Therefore, in the last few years the Hungarian central budgeting proceeds dynamically increased, and strongly reduced the moonlight economy. This essay introduces some aspects of this process.

Keywords: tax fraud; tax administration; digital government; VAT; central budgeting; transport; billing; HU-GO; EKÁER.…

[vezi tot]
Vizualizări 121

Infracțiunea de evaziune fiscală în modalitatea prevăzută în art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 – Implicații fiscale. Actele de control ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală – mijloace de probă?

Autor: Marian DRĂGULESCU

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 4/2018

Revistă disponibilăaici.

Cuvinte-cheie: acte de control; Agenția Națională de Administrare Fiscală; evaziune fiscală; infracțiune; mijloc de probă.

Abstract:

In the article, the author addresses the following issues:

a) the implications of tax evasion in the area of tax obligations, with specific reference to the VAT mechanism, the profit tax, the dividend tax;

b) the character of the evidence of the controlling papers of the National Agency for Fiscal Administration made under the prosecutor’s order after the commencement of the criminal prosecution.

Keywords: controlling papers; National Agency for Fiscal Administration; tax evasion; crime; evidence.…

[vezi tot]
Vizualizări 100

Probleme controversate privind evaziunea fiscală, din perspectiva dreptului penal şi procesual penal

Autor: Alexandra Mihaela ȘINC

Publicat în: Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 6/2016

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Lucrarea punctează o serie de aspecte practice şi orientări jurisprudenţiale cu privire la infracţiunea de evaziune fiscală inclusiv răspunderea persoanei juridice şi statutul inspectorilor antifraudă.

Cuvinte-cheie: Legea nr. 241/2005; evaziune fiscală; prejudiciu; măsuri asiguratorii; inspectori antifraudă.

Abstract: The paper points out a number of practical aspects and jurisprudential orientations on the crime of tax evasion, including the liability of the legal person and the status of antifraud inspectors.

Keywords: Law no. 241/2005; tax evasion; injury; protective measures; antifraud inspectors. …

[vezi tot]
Vizualizări 143

Scurte consideraţii despre evaziunea fiscală organizată

Autor: Dorin CIUNCAN

Publicat în: Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 4/2017

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: În opinia noastră, apreciem că este posibil să aplicăm art. 8 alin. (2) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale numai dacă procurorul se străduieşte în a dovedi existenţa unui program care să preconizeze săvârşirea de infracţiuni, dacă gruparea are o formă oarecare de organizare şi o disciplină proprii, reieşind dintr-o concepţie unică de conducere şi o structură ierarhică, o reţea.

Cuvinte-cheie: evaziune fiscală; reţea; structură ierarhică; concepţie unică de conducere.

Titlul lucrării în engleză: Brief Considerations about Organized Tax Evasion

Abstract: In our opinion, [vezi tot]

Vizualizări 126

Infracţiunile de evaziune fiscală (II)*. Aspecte comune ale infracţiunilor de evaziune fiscală

Autor: Ciprian BODU, Sebastian Valentin BODU

Publicat în: Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 9/2016

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Acest studiu, în trei părţi, este dedicat infracţiunilor de evaziune fiscală, reglementate de Legea nr. 241/2005 privind prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale. Această a doua parte constă în comentariul pe articole a infracţiunilor conexe evaziunii fiscale, şi anume art. 3-8: nerefacerea documentelor de evidenţă contabilă distruse, refuzul de a prezenta documente legale şi bunuri, împiedicarea fizică a organelor competente de a face verificări, deţinerea sau punerea în circulaţie, fără drept, a documentelor fiscale cu regim special, rambursările şi restituirile ilegale de impozitelor.

Cuvinte-cheie: documente [vezi tot]

Vizualizări 92

Infracţiunile de evaziune fiscală(III). Evaziunea fiscală propriu-zisă

Autor: Ciprian BODU, Sebastian Valentin BODU

Publicat în: Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 10/2016

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Acest studiu, în trei părţi, este dedicat infracţiunilor de evaziune fiscală, reglementate de Legea nr. 241/2005 privind prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale (denumită, în cadrul studiului, „Legea evaziunii fiscale”). Această a treia (şi ultima) parte analizează articolul care incriminează diferitele forme ale infracţiunii propriu-zise de evaziune fiscală, în speţă art. 9. De asemenea, analizează articolele 10 şi 11, care se aplică tuturor formelor infracţionale reglementate de această lege.

Cuvinte-cheie: acte contabile; aparate de marcat electronice; bun impozabil; bunuri sechestrate; declaraţie fiscală; sursă impozabilă.

Abstract: This [vezi tot]

Vizualizări 119