Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Cuvinte-cheie "eroare"

Despre dreptul de oposițiune al inculpatului în cursul instrucțiunei

Autor: St. Stătescu

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 4/2017

Disponibil online: aici.

Cuvinte-cheie: dreptul de opoziție; eroare; drept de apel.…

[vezi tot]
Vizualizări 72

Noua viziune normativă asupra erorii în dreptul penal

Autor: Ștefan-Alexandru TOMA

Publicat în: Caiete de drept penal nr. 3/2016

Revistă diponibilă: aici.

Rezumat: La 1 februarie 2014 a intrat în vigoare o nouă reglementare în materie penală, ce a adus importante modificări, atât în partea generală, cât şi în cea specială. Una dintre instituţiile care a suferit modificări importante este şi eroarea, de principiu cauză de neimputabilitate, prevăzută de art. 30 al noului Cod penal. Aceasta va fi analizată în mod detaliat în cadrul acestui articol, insistând mai mult asupra aspectelor de noutate, precum şi asupra acelor elemente care generează deja opinii diferite în doctrină. De asemenea, vom avea în vedere unele ipoteze [vezi tot]

Vizualizări 93

Infracțiunea putativă. Studiu de caz al consecințelor erorii subiectului infracțiunilor de corupție

Autor: George-Alexandru LAZĂR

Publicat în: Analele Universitatii din Bucuresti – Seria Drept, 2017

Revistă diponibilă: aici.

Rezumat: Prezentul demers își propune să trateze comparativ cele două mari curente în materia infracțiunii putative, prin raportare la posibilitatea reținerii unei tentative sau adoptarea tezei impunității. Pentru calificarea perspectivelor oferite de practica judiciară și literatura de specialitate punctul de plecare îl reprezintă formele erorii care pot sta la baza reținerii unei fapte putative: eroarea inversă de fapt și eroarea inversă de drept.

Dincolo de literatura autohtonă, lucrarea tratează și elementele de drept comparat incidente, precum și motivele pentru care sistemele de drept de inspirație franceză au cunoscut revirimente jurisprudențiale [vezi tot]

Vizualizări 176

Imputabilitatea și cauzele de neimputabilitate în noul Cod Penal

Autor: Daniel NIȚU Publicat în: Analele Universității din București – 2014, Supliment Disponibil onlineaici. Rezumat: Pornind de definiţia infracţiunii din noul Cod penal, ce reglementează distinct caracterul nejustificat al faptei de cel al imputabilităţii acesteia, autorul îşi propune o analiză a conceptului de imputabilitate, respectiv a cauzelor care înlătură imputabilitatea. Pentru corecta înţelegere a noţiunii de imputabilitate, de inspiraţie germanică (Verantwortlichkeit), sunt prezentate în mod comparativ concepţiile fundamentale asupra vinovăţiei, înţeleasă ca trăsătură generală a infracţiunii: conservatoarea concepţie psihologică, încetăţenită în dreptul şi doctrina noastră, respectiv mai recenta concepţie normativă, pe [vezi tot]
Vizualizări 220