Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Cuvinte-cheie "eroare judiciară"

Doctrinary and legal significance of judicial error (Case of the Republic of Moldova)

Autor: Vasilisa Muntean

Publicat în: Analele Universității „Titu Maiorescu”, 2017

Disponibil onlineaici.

Abstract: In the research, a doctrinal and legal analysis of the concept of legal error is carried out. The author provides a self-defined definition of the concept addressed and highlights the main causes and conditions for the occurrence of judicial errors. At present, in the specialized legal doctrine of the Republic of Moldova, the problem of defining the judicial error has been little approached. In this respect, this article is a scientific approach aimed at elucidating the theoretical and normative deficiencies and
errors that occur in the area of reparation of [vezi tot]

Vizualizări 79

Punct de vedere asupra angajării răspunderii civile a statului român în cazul erorilor judiciare produse atunci când autoritățile judiciare române pun în executare mandate europene de arestare emise de către alte state (partea I)

Autor: Antonia-Eleonora Constantin

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 3/2017

Disponibil online: aici.

Cuvinte-cheie: eroare judiciară; mandat european de arestare; răspunderea civilă a statului român

Abstract: The author presents a point of view over the engaging of civil liability of the Romanian State in case of judicial errors produced when the Romanian Judicial Authorities execute European Arrest Warrants issued by other states.

Out of editorial reasons, the survey contains 122 pages, and has been divided in three parts, the first part being published in the current number of the “Pro Lege” magazine, and the other parts in the following numbers of the magazine (no. 4/2017, [vezi tot]

Vizualizări 115

Punct de vedere asupra angajării răspunderii civile a statului român în cazul erorilor judiciare produse atunci când autoritățile judiciare române pun în executare mandate europene de arestare emise de către alte state (partea a III-a)

Autor: Antonia-Eleonora CONSTANTIN

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 1/2018

Revistă disponibilăaici.

Cuvinte-cheie: eroare judiciară; mandat european de arestare; răspunderea civilă a statului roman.

Abstract: In the third part of the study, the author proceeds to investigate the civil liability of the Romanian State in the case of judicial errors occurring when the Romanian judicial authorities enforce European arrest warrants issued by other States.

Keywords: judicial error; European arrest warrant; civil liability of the Romanian State.…

[vezi tot]
Vizualizări 137

Punct de vedere asupra angajării răspunderii civile a statului român în cazul erorilor judiciare produse atunci când autoritățile judiciare române pun în executare mandate europene de arestare emise de către alte state (partea a II-a)

Autor: Antonia-Eleonora Constantin

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 4/2017

Disponibil online: aici.

Cuvinte-cheie: eroare judiciară; mandat european de arest; răspunderea civilă a statului român

Abstract: In the second part of the study, the author proceeds to investigate the engagement of civil liability of the Romanian state in the case of judicial errors occurring when the Romanian judicial authorities execute European arrest warrants issued by other states

Keywords: judicial error; European arrest warrant; civil liability of the Romanian state…

[vezi tot]
Vizualizări 124

Calificarea penală greșită a unor fapte imputate notarilor publici

Autor: Gheorghe DOBRICAN

Publicat în: Revista Universul Juridic nr. 7/2015

Disponibil onlineaici.

Titlul lucrării în engleză: The incorrect qualification of certain public notary deeds as crime

Abstract: The author analyses the incorrect qualification of certain public notary deeds as crime.

The analysis includes author’s commentary on decisions of the High Court with regard to notary deeds qualifying as crime, the mandate, abuse of office, document forgery and on the criminal liability of notaries, considering the doctrine developed by important names in the field of law (Gh. Dobrican, V. Dongoroz, S. Feller, M. Eliescu, S. Neculaescu, M.N. Costin, D. Alexandresco, I. Zinveliu, C. Turian, M. Duțu, [vezi tot]

Vizualizări 145

Contestația în anulare și revizuirea în noul sistem procesual penal

Autor: Andrei ZARAFIU

Publicat în: Analele Universității din București – Seria Drept, 2014

Revistă diponibilă: aici.

Rezumat: Chiar dacă hotărârile penale definitive capătă autoritate de lucru judecat şi sunt prezumate a reflecta adevărul (res judicata pro veritate habetur), uneori dezlegarea dată situaţiei de fapt şi de drept ce a făcut obiectul cauzei este rezultatul unei erori judiciare.

Căile extraordinare de atac reprezintă remediul procedural prin care se produce înlăturarea caracterului nelegal sau netemeinic al hotărârii definitive şi care înfrînge autoritatea de lucru judecat.

Modificările aduse ca urmare a consacrării unui nou sistem procesual penal nu au ocolit nici instituţia căilor extraordinare de atac. Prezentul studiu îşi propune [vezi tot]

Vizualizări 143

Procedura specială de reparare a pagubei prevăzută în art. 538 din Codul de procedură penală – cazul de eroare judiciară

Autor: Cătălin Daniel Pop

Publicat în: Revista Dreptul nr. 11/2020

Rezumat disponibil onlineaici.

Rezumat: Prezentul material își propune să examineze condițiile „pozitive” ale procedurii dreptului la repararea pagubei în caz de eroare judiciară, adică cele prevăzute doar în alin. (1) al art. 538 Cod procedură penală. Lucrarea începe cu delimitarea ariei de analiză, după care examinează rațiunea conceptuală a procedurii analizate. Apoi, condițiile și subcondițiile regăsite în alin. (1) al art. 538 C.pr.pen. sunt tratate pe rând. În final, după analiza conceptului de eroare judiciară, se aruncă o privire înspre țări cu legislație asemănătoare: Republica Moldova și Elveția.

Totodată, prin prezentul [vezi tot]

Vizualizări 156