Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Cuvinte-cheie "drepturi"

The lawyer’s role in the new Codes

Autor: Costin-Ion Udrea

 

Publicat în: Analele Universității „Titu Maiorescu”, 2015

Disponibil onlineaici.

Abstract: This paper aims to examine the lawyer’s role given by the legislature following the entry into force of the new Romanian Civil and Criminal codes, the impact they bring to rights and obligations, and to what extent its attributes are taken into account by the new legislation. The adoption of general laws is a unique moment in the legislative framework and a challenge for practitioners. Therefore, this paper aims to firstly analyse the concept of a [vezi tot]

Vizualizări 42

Respectarea principiilor privind procesul penal și a drepturilor omului în procedura extrădării

Autori: Sonia Bianca BLAJ, Anastasiu CRIȘU

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 4/2015

Revistă disponibilăaici.

Rezumat realizat de redacție: Prin intermediul acestui articol autorii au dorit să prezinte o sinteză privind compatibilizarea Convenției europene a drepturilor omului și a principiilor procesului penal în procedura extrădării, considerând acest demers o provocare de actualitate în domeniul dreptului, datorită importanței și complexității pe care le implică, având consecințe pe plan național și internațional. Necesitatea cooperării între state a apărut pe fondul progresului științific, economic, a libertății de circulație a persoanelor, care a condus, inevitabil, la un efect nedorit și anume o creștere a criminalității internaționale. Studiul este [vezi tot]

Vizualizări 92

Proiecte recente de cercetare în domeniul respectării drepturilor copilului implicat în proceduri judiciare. Rezultate și recomandări

Autor: Daniela MAFTEI

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 3-4/2015

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Orice copil poate intra în contact cu sistemul juridic, fie în calitate de inculpat, martor, persoană vătămată într-o cauză penală ori implicat în proceduri civile ca adopţie, divorţ, sau pur şi simplu pentru că se află în dificultate temporară şi necesită o măsură de protecţie, iar felul în care sunt trataţi copiii în cadrul procedurilor judiciare este o problemă care ţine de drepturile fundamentale ale omului.

Cuvinte-cheie: procedură judiciară; drepturi; recomandări.

Titlul lucrării în engleză: Recent projects of research in the field of respecting the rights of the children involved in [vezi tot]

Vizualizări 209

Verificarea corespondenței la locul de muncă de către angajator, violare a vieții private a persoanei

Autor: Ileana-Denisa Știrbulescu

Publicat în: Revista Universul Juridic nr. 1/2021

Articol disponibil onlineaici.

Abstract: Violation of people’s privacy has always been a hotly debated issue at the European Court of Human Rights, especially in terms of people’s correspondence. The latter has a great resonance in the online environment, given the evolution of technology around the world and the many applications that have emerged, just to facilitate remote communication between two more people.
With the development of the digital space, companies have begun to implement various working methods and means that they make available to employees / employees within [vezi tot]

Vizualizări 134