Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Cuvinte-cheie "dreptul muncii"

Modificări ale legislaţiei muncii prin noile norme penale

Autor: Alexandru ŢICLEA

Publicat în: Revista Română de Dreptul Muncii nr. 5/2014

Revistă diponibilăaici.

Rezumat: Prin noile norme penale (Codul penal, Codul de procedură penală şi legile de punere a lor în aplicare) au fost operate modificări ale legislaţiei muncii. Modificările privesc, în special, unele cazuri de suspendare şi încetare a contractului individual de muncă, precum şi dispoziţiile referitoare la răspunderea penală din Codul muncii şi Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006.

Cuvinte-cheie: noile norme penale; dreptul muncii; modificări.

Abstract: Through the new criminal rules (penal Code, Code of penal procedure and theirs implementation laws) have been operated changes in labor law. Amendments concern, in particular, some cases of suspension [vezi tot]

Vizualizări 90

Criminal liability in comparative Labour law

Autor: Cristian Gabriel Nicu

Publicat în: Analele Universității „Titu Maiorescu”, 2014

Disponibil onlineaici.

Abstract: There are a lot of similarities concerning the criminal liability in comparative criminal labor law, from Romanian law, with legislation from French, Spanish, Japanese law etc, but there are also many differences. Regulatory differences can cause, as a big necessity, the improvement of our legislation, to give more rigor to work rapports and to strengthen discipline and responsibility of the social partners. Harmonization of the states legislation is a necessity which make good social relations, contributing to a greater extent to the protection of the rights of employees.

Keywords: responsibility; [vezi tot]

Vizualizări 114

Răspunderea penală în dreptul muncii. Legislaţia penală cu aplicare în sfera dreptului muncii

Autor: Adrian SEGNEANU

Publicat în: Revista Română de Dreptul Muncii nr. 4/2020

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Necesitatea existenţei unui sistem legislativ stabil ce poate oferi în timp siguranţa şi certitudinea încât să creeze gradul ridicat de încredere al populaţiei în instituţiile juridice ale statului este recunoscută în toate statele lumii. Un număr mare de norme ce sunt des modificate sau schimbate nu ocolesc nici legislaţia muncii şi mai ales răspunderea penală în dreptul muncii. Legislaţia română actuală, aşa cum ea a fost adaptată cu ocazia îmbunătăţirii legislaţie penale, prevede atât în Codul muncii cât şi într-o serie de legi cu aplicare [vezi tot]

Vizualizări 180