Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Cuvinte-cheie "Dragoș Pârgaru"

CARTE: Infracțiuni în legătură cu procedura insolvenței

Autor: Dragoș PÂRGARU

Editura: C. H. Beck

Anul apariției: 2019

Disponibil onlineaici.

Despre lucrare: Având în vedere reglementările legale actuale legate de latura penală a procedurii insolvenței, asistăm în ultimii ani la apariția unor confuzii și interpretări diferite iar în acest context, autorul propune o abordare cât mai detaliată și clară, bazată pe un studiu amănunțit și bogat documentat. Pentru mediul de afaceri, dar și pentru practicienii în insolvență și cei ai dreptului penal, această lucrare poate reprezenta cu siguranță un punct de referință important în tratarea infracțiunilor care privesc în mod direct și nemijlocit procedura insolvenței.

Cuvinte-cheie: procedura insolvenței, bancrută simplă, bancrută frauduloasă, [vezi tot]

Vizualizări 119

Bancruta simplă și bancruta frauduloasă în noul Cod Penal

Autor: Dragoș PÂRGARU Publicat în: Analele Universității din București – 2014, Supliment Disponibil onlineaici. Rezumat: Până la intrarea în vigoare a Noului Cod Penal, infracţiunile de bancrută simplă şi bancrută frauduloasă erau prevăzute, până la data de 25.10.2013, în cuprinsul Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, la art. 143. Ulterior, din 25.10.2013 până la 01.11.2013 aceleaşi infracţiuni s-au regăsit în cuprinsul controversatei Ordonanţe de Urgenţă a Guvernului nr. 91/2013 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă (aşa-numitul Cod al insolvenţei), la art. 337. Având în vedere că această [vezi tot]
Vizualizări 542

CARTE: Criminologie. Caiet de seminar

Autori: Valerian Cioclei, Andra-Roxana Trandafir (Ilie), Valentina Dinu, Florin-Cosmin Bobei, Dragoș Pârgaru

Anul apariției: 2021

Ediția: 1

Disponibil: aici

Descriere: Lucrarea, structurată în 7 teme, reprezintă un instrument de lucru pentru seminare, urmând tematica Manualului de Criminologie. Caietul de seminar se dorește a fi un mijloc de fixare a cunoștințelor de bază în această materie, de aceea cuprinde întrebări, teme de reflecție, articole și studii de specialitate, teste grilă.

Cuvinte-cheie: criminologie, exerciții practice.…

[vezi tot]
Vizualizări 158

Studiu privind percepția studenților la Drept asupra pedepsei cu moartea

Autor: Andra-Roxana TRANDAFIR, Dragoș PÂRGARU, Valentina DINU, Florin BOBEI

Publicat în: AUBD – Forum juridic nr. 3/2020

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Prezentul articol explorează subiectul pedepsei cu moartea și argumentele aduse în favoarea și împotriva pedepsei capitale din perspectiva unui chestionar adresat studenților la Drept din facultățile ce alcătuiesc Hexagonul Facultăților de Drept. Fără a avea pretențiile unui studiu sociologic complet, datele privind cele 2201 de persoane care au participat prin răspunsuri la chestionar, precum și răspunsurile oferite întrebărilor esențiale oferă o imagine nouă și particulară în legătură cu percepțiile asupra pedepsei cu moartea într-un stat în care, într-adevăr, o reintroducere a acestei [vezi tot]

Vizualizări 145

Observații critice în legătură cu modificările aduse art. 352 C.pen. în contextul pandemiei COVID-19

Autor: Dragoș PÂRGARU

Publicat în: AUBD – Forum juridic nr. 1/2020

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Având în vedere împrejurările generate de pandemia COVID-19, legiuitorul penal român a operat modificări importante asupra incriminării uneia dintre faptele antisociale cele mai periculoase în contextul dat, zădărnicirea combaterii bolilor. După o introducere ce are rolul așezării în context a discuției, procedăm la analiza critică a diferitelor variante ale infracțiunii. Articolul urmărește să scoată în evidență, în principal, neconcordanțele și potențialele efecte negative ale modificărilor aduse textului incriminator. În final, luând în considerare toate observațiile, formulăm o propunere de lege ferenda concretă, elaborând un potențial text viitor al art. [vezi tot]

Vizualizări 124

Aparența vinovăției în cazul infracțiunilor de abuz în serviciu și neglijență în serviciu

Autor: Dragoș Pârgaru

Publicat în: In honorem Flavius Antoniu Baias. Aparența în drept (coord. A. Almășan, I. Vârsta, C. Zamșa), Ed. Hamangiu, București, 2021

Lucrare disponibilăaici.

Rezumat: În cazul infracțiunilor de abuz în serviciu și neglijență în serviciu, latura obiectivă se înfățișează similar. Diferența de esență constă în forma vinovăției. Observând faptul că preocuparea majoră a jurisprudenței ultimilor ani a purtat asupra laturii obiective a celor două infracțiuni, în prezentul articol ne întrebăm dacă nu s-ar cuveni a se acorda o atenție sporită laturii subiective. În mod special, critica vizează maniera uneori superficială în care se constată exista intenției în cazul [vezi tot]

Vizualizări 181

Dreptul la moarte în România. Analiză critică a uciderii la cererea victimei

Autor: Dragoş Pârgaru

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 8/2020

Revistă disponibilăaici.

The right to die in Romania. Critical analysis of the crime of homicide at the request of the victim

Abstract: One of the most important topics that arise at the crossroads between law and bioethics is the existence or not of a right to die and the way such a right should be absorbed by legislation. The debate on euthanasia and assisted suicide exists in all developed countries and how such debate reflects upon domestic legislation varies. In Romania, starting with 2014, the Criminal Code comprises a new offence, art. 190, [vezi tot]

Vizualizări 236