Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Cuvinte-cheie "documente"

Cercetarea materialelor documentelor. Sarcini și metode de cercetare a materialelor documentelor cu scopul determinării timpului creării documentelor

Autor: Alina Zadorojniuc

Publicat în: SUBB Iurisprudentia nr. 2/2017

Disponibil onlineaici.

Materials research document. Tasks and methods of research on materials of documents with of determining time of created

Abstract: The determination of time in execution of documents is an important parameter in determining the authenticity of documents. In present work are presented several methods of documents dating written with different writing materials, which involves determination of different parameters, which may change over time: reaction speed; solubility; concentrations of volatile substances, etc.

Keywords: documents; issuing; forensic determination.…

[vezi tot]
Vizualizări 69

Particularități ale examinării documentelor laminate

Autor: Cristina FILIP

Publicat în: Penalmente Relevant nr. 1/2019

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Uneori, deși solicitările organelor judiciare vizează identificarea autorului scrisului sau a semnăturii de pe unele documente, aceasta implică și stabilirea veridicității datei consemnate pe aceste înscrisuri, sau – în cazul unor acte oficiale – verificarea autenticității acestora. De regulă, aceste situații sunt impuse de aspectul documentului expertizat, care ridică suspiciuni încă de la examinarea vizuală, macroscopică. Este cazul acelor documente incluse permanent în folie transparentă (de laminare), fără a expune nicio regiune a suportului papetar și, cu atât mai puțin, niciun fragment de traseu grafic inscripționat pe [vezi tot]

Vizualizări 109

Desființarea înscrisurilor în procesul penal – procedura specială în cazul soluțiilor de netrimitere în judecată

Autor: Cristinel Ghigheci, Vlad Neagoe

Publicat în: Revista Dreptul nr. 7/2020

Rezumat disponibil onlineaici.

Rezumat: Articolul abordează problema desființării înscrisurilor rezultate din săvârșirea unei infracțiuni, vizând în principal procedura specială reglementată în art. 5491 C.pr.pen. Natura juridică a instituției desființării de înscrisuri rezultate din săvârșirea unei infracțiuni este aceeași, indiferent că aceasta este dispusă de instanța de judecată, în temeiul art. 25 alin. 3 C.pr.pen., sau de judecătorul de cameră preliminară, în temeiul art. 5491 C.pr.pen.

În literatura de specialitate majoritară a fost îmbrățișată opinia potrivit căreia în cadrul procedurii desființării de înscrisuri reglementată în art. 5491 C.pr.pen. se poate desființa doar înscrisul privit [vezi tot]

Vizualizări 127