Autor: Mioara-Ketty GUIU

Publicat în: Revista Dreptul nr.7/2016

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Această lucrare constituie, în principal, o analiză semantică a definiției infracțiunii de pornografie infantilă, înscrisă în art. 374 C. pen. Ea evidențiază  meritele și neajunsurile definiției actuale, ca și unele soluții menite să remedieze această definiție.

Titlul lucrării în engleză: Child pornography

Abstract: This paper is mainly a semantic analysis of the definition of the offence of child pornography, included in Article 374 of the Criminal Code. It emphasizes the merits and the shortcomings of the current definition, as well as some solutions intended to remedy this definition.

Keywords: promotion; exposure; distribution; placing at someone’s disposal.…

[vezi tot]