Autor: Ioana ANIȚULESEI

Publicat în: Caiete de drept penal nr. 1/2021

Revistă disponibilă aici

Rezumat: În cuprinsul prezentului studiu vom realiza o scurtă trecere în revistă a Deciziei nr. 334/2005 a Curţii
Constituţionale a României prin care dispoziţiile art. 4 din Legea nr. 143/2000 au fost declarate constituţionale.
Demersul ştiinţific vizează o analiză a sferei dreptului la viaţă privată din perspectiva jurisprudenţei Curţii
Europene a Drepturilor Omului şi dezvoltă pe larg considerentele pentru care se impune declararea normelor de
incriminare ca fiind neconstituţionale. Mai mult, argumentele care susţin neconstituţionalitatea dispoziţiilor art. 4 din
Legea nr. 143/2000 vor fi trecute prin filtrul dreptului [vezi tot]