Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Cuvinte-cheie "desființare"

Posibilitatea procurorului de a solicita în procedura prevăzută de art. 549 indice 1 din Codul de procedură penală, desființarea actelor subsecvente unui înscris principal falsificat, atunci când sesizează judecătorul de cameră preliminară potrivit dispoziţiilor art. 315 alin. (2) lit. d) şi art. 318 alin. (5) din acelaşi act normativ, iar actul subsecvent se află într-o legătură de cauzalitate şi interdependență cu actul principal

Autor: Antonia Eleonora CONSTANTIN

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 1/2016

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Anterior intrării în vigoare a Noului Cod de procedură penală, Serviciului Judiciar Civil i-a fost solicitat un punct de vedere referitor la dreptul și obligația procurorului de a cere, prin sesizarea adresată instanței civile în temeiul art. 245 alin. (1) lit. c1) din Codul de procedură penală anterior și decizia în interesul Legii nr. 2/2011 desființarea atât a înscrisului principal, falsificat, cât și a actelor juridice subsecvente acestora.

Cuvinte-cheie: Codul de procedură penală; judecător; legătură de cauzalitate.

Titlul lucrării în engleză: The possibility of the prosecutor to request in the [vezi tot]

Vizualizări 103

Revizuirea hotărârilor judecătorești inexistente

Autor: Andra-Roxana TRANDAFIR

Publicat în: 2021, JURIDICE.ro

Disponibil onlineaici.

Cuvinte-cheie: revizuire; hotărâre judecătorească; inexistența sancțiune de drept procesual penal; desființare.…

[vezi tot]
Vizualizări 123

Desființarea înscrisurilor în procesul penal – procedura specială în cazul soluțiilor de netrimitere în judecată

Autor: Cristinel Ghigheci, Vlad Neagoe

Publicat în: Revista Dreptul nr. 7/2020

Rezumat disponibil onlineaici.

Rezumat: Articolul abordează problema desființării înscrisurilor rezultate din săvârșirea unei infracțiuni, vizând în principal procedura specială reglementată în art. 5491 C.pr.pen. Natura juridică a instituției desființării de înscrisuri rezultate din săvârșirea unei infracțiuni este aceeași, indiferent că aceasta este dispusă de instanța de judecată, în temeiul art. 25 alin. 3 C.pr.pen., sau de judecătorul de cameră preliminară, în temeiul art. 5491 C.pr.pen.

În literatura de specialitate majoritară a fost îmbrățișată opinia potrivit căreia în cadrul procedurii desființării de înscrisuri reglementată în art. 5491 C.pr.pen. se poate desființa doar înscrisul privit [vezi tot]

Vizualizări 158