Autor: Magdalena ROIBU Publicat în: Analele Universității din București – 2014, Supliment Disponibil onlineaici. Rezumat: În Noul Cod de procedură penală (în continuare NCPP), procedura recunoaşterii vinovăţiei pe de o parte preia caracteristicile procedurii consacrate anterior, pe de altă parte, dobândeşte noi valenţe care o transformă de fapt într-o procedură autonomă, specială, ce îşi justifică titulatura de ”acord de recunoaştere a vinovăţiei”. În concret, în NCPP recunoaşterea vinovăţiei îmbracă două aspecte: cel al declaraţiei unilaterale a inculpatului, precum şi acela al acordului bilateral între inculpat şi procuror. Referitor la prima ipostază, aceea [vezi tot]