Autor: Liviu Herghelegiu

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 1/2020

Revistă disponibilăaici.

Rezumat realizat de redacție: Articolul aduce în prim plan o chestiune apărută în practica instanţei Curţii de Apel Galaţi și supune analizei cititorilor o inconsecvență legislativă a dispoziţiilor art. 475-477 C.proc.pen.

Preliminary decision for resolving legal issues in criminal matters. Legislative inconsistencies and proposal for revision

Abstract: The article presents an issue that appeared in the practice of Galati Court of Appeal and submits to the readers’ analysis a legislative inconsistency of the provisions of art. 475-477 C.proc.pen.

Keywords: preliminary decision; legal issues in criminal matters.…

[vezi tot]